Παρακολούθηση
Stavros Tsantzalis
Stavros Tsantzalis
Research Project Manager, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the improvement of toughness of CFRPs with resin doped with CNF and PZT particles
S Tsantzalis, P Karapappas, A Vavouliotis, P Tsotra, V Kostopoulos, ...
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 38 (4), 1159-1162, 2007
892007
Experimental investigation of the tension band in fractures of the patella
AP Fortis, Z Milis, V Kostopoulos, S Tsantzalis, P Kormas, N Tzinieris, ...
Injury 33 (6), 489-493, 2002
772002
Enhancement of the mechanical performance of an epoxy resin and fiber reinforced epoxy resin composites by the introduction of CNF and PZT particles at the microscale
S Tsantzalis, P Karapappas, A Vavouliotis, P Tsotra, A Paipetis, ...
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 38 (4), 1076-1081, 2007
642007
Mode I interlaminar fracture of CNF or/and PZT doped CFRPs via acoustic emission monitoring
V Kostopoulos, P Tsotra, P Karapappas, S Tsantzalis, A Vavouliotis, ...
Composites Science and Technology 67 (5), 822-828, 2007
592007
Aligned carbon nanotube webs embedded in a composite laminate: A route towards a highly tunable electro-thermal system
ST X.Yao, B.G.Falzon S.C.Hawkins
Carbon 129, 486-494, 2018
502018
Toughening and healing of continuous fibre reinforced composites by supramolecular polymers
V Kostopoulos, A Kotrotsos, S Tsantzalis, P Tsokanas, T Loutas, ...
Composites Science and Technology 128, 84-93, 2016
362016
Mode II fracture toughening and healing of composites using supramolecular polymer interlayers.
V Kostopoulos, A Kotrotsos, A Baltopoulos, S Tsantzalis, P Tsokanas, ...
Express Polymer Letters 10 (11), 2016
282016
Strategies on implementing a potential self-healing functionality in a composite structure
X Tsilimigkra, A Baltopoulos, S Tsantzalis, A Kotrotsos, N Siakavellas, ...
Ciência & Tecnologia dos Materiais 28 (2), 147-154, 2016
272016
Toughening and healing of continuous fibre reinforced composites with bis-maleimide based pre-pregs
V Kostopoulos, A Kotrotsos, S Tsantzalis, P Tsokanas, AC Christopoulos, ...
Smart Materials and Structures 25 (8), 084011, 2016
252016
Review of through-the-thickness reinforced composites in joints
N Sarantinos, S Tsantzalis, S Ucsnik, V Kostopoulos
Composite Structures 229, 111404, 2019
202019
Viscoelastic properties of cartilage-subchondral bone complex in osteoarthritis
AP Fortis, V Kostopoulos, E Panagiotopoulos, S Tsantzalis, A Kokkinos
Journal of Medical Engineering & Technology 28 (5), 223-226, 2004
202004
Multi-wall carbon nanotubes chemically grafted and physically adsorpted on reinforcing carbon fibres
P Karapappas, S Tsantzalis, E Fiamegou, A Vavouliotis, K Dassios, ...
Advanced Composites Letters 17 (3), 096369350801700304, 2008
192008
On fabric materials response subjected to ballistic impact using meso-scale modeling. Numerical simulation and experimental validation
E Giannaros, A Kotzakolios, G Sotiriadis, S Tsantzalis, V Kostopoulos
Composite Structures 204, 745-754, 2018
182018
Implementation and calibration of meso-scale modeling technique for simulation of tensile behavior of fabric materials
E Giannaros, T Kotzakolios, S Tsantzalis, V Kostopoulos
Composites Part B: Engineering 119, 1-9, 2017
172017
Impact energy absorption by specimens from the upper end of the human femur
E Panagiotopoulos, V Kostopoulos, S Tsantzalis, AP Fortis, A Doulalas
Injury 36 (5), 613-617, 2005
162005
Healing of carbon fiber reinforced plastics by Diels–Alder based polymers: Effects of healing agent concentration and curing cycle
A Kotrotsos, P Tsokanas, S Tsantzalis, V Kostopoulos
Journal of Applied Polymer Science 136 (19), 47478, 2019
142019
Toughening and healing of composites by CNTs reinforced copolymer nylon micro-particles
V Kostopoulos, A Kotrotsos, P Tsokanas, S Tsantzalis
Materials Research Express 5 (2), 025305, 2018
132018
Damage detection during fatigue loading of CNF doped CFRPs via resistance measurements and AE
V Kostopoulos, P Tsotra, A Vavouliotis, P Karapappas, S Tsantzalis, ...
Solid State Phenomena 121, 1399-1402, 2007
132007
Experimental investigation on Self-healing efficiency of doped Fiber Reinforced Plastics with Thermoplastic micro-Particles
A Kotrotsos, A Baltopoulos, S Tsantzalis, X Tsilimigkra, P Tsokanas, ...
6th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials …, 2016
92016
Nano-modified fiber reinforced composites: A way towards the development of new materials for space applications
V Kostopoulos, P Tsotra, A Vavouliotis, P Karapappas, S Tsantzalis, ...
Proc. of 5th ESA Symp. on Micro/Nano Technologies for Space, ESTEC …, 2005
92005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20