Παρακολούθηση
Pavlos Papadopoulos
Pavlos Papadopoulos
Lecturer in Cyber Security at Edinburgh Napier University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα napier.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A privacy-preserving healthcare framework using hyperledger fabric
C Stamatellis, P Papadopoulos, N Pitropakis, S Katsikas, WJ Buchanan
Sensors 20 (22), 6587, 2020
1202020
Pyvertical: A vertical federated learning framework for multi-headed splitnn
D Romanini, AJ Hall, P Papadopoulos, T Titcombe, A Ismail, T Cebere, ...
arXiv preprint arXiv:2104.00489, 2021
932021
Practical defences against model inversion attacks for split neural networks
T Titcombe, AJ Hall, P Papadopoulos, D Romanini
arXiv preprint arXiv:2104.05743, 2021
492021
Privacy and trust redefined in federated machine learning
P Papadopoulos, W Abramson, AJ Hall, N Pitropakis, WJ Buchanan
Machine Learning and Knowledge Extraction 3 (2), 333-356, 2021
442021
Launching Adversarial Attacks against Network Intrusion Detection Systems for IoT
P Papadopoulos, O Thornewill von Essen, N Pitropakis, C Chrysoulas, ...
Journal of Cybersecurity and Privacy 1 (2), 252-273, 2021
432021
A distributed trust framework for privacy-preserving machine learning
W Abramson, AJ Hall, P Papadopoulos, N Pitropakis, WJ Buchanan
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 17th International …, 2020
282020
Ransomware: Analysing the impact on Windows active directory domain services
G McDonald, P Papadopoulos, N Pitropakis, J Ahmad, WJ Buchanan
Sensors 22 (3), 953, 2022
272022
Asymmetric private set intersection with applications to contact tracing and private vertical federated machine learning
N Angelou, A Benaissa, B Cebere, W Clark, AJ Hall, MA Hoeh, D Liu, ...
arXiv preprint arXiv:2011.09350, 2020
272020
Phishing URL Detection Through Top-Level Domain Analysis: A Descriptive Approach
O Christou, N Pitropakis, P Papadopoulos, S McKeown, WJ Buchanan
Proceedings of the 6th International Conference on Information Systems …, 2020
242020
Explainable AI-based DDOS attack identification method for IoT networks
CS Kalutharage, X Liu, C Chrysoulas, N Pitropakis, P Papadopoulos
Computers 12 (2), 32, 2023
212023
Review and critical analysis of privacy-preserving infection tracking and contact tracing
WJ Buchanan, MA Imran, M Ur-Rehman, L Zhang, QH Abbasi, ...
Frontiers in Communications and Networks 1, 583376, 2020
192020
GLASS: A citizen-centric distributed data-sharing model within an e-governance architecture
O Lo, WJ Buchanan, S Sayeed, P Papadopoulos, N Pitropakis, ...
Sensors 22 (6), 2291, 2022
172022
Privacy-preserving passive dns
P Papadopoulos, N Pitropakis, WJ Buchanan, O Lo, S Katsikas
Computers 9 (3), 64, 2020
152020
Thornewill von Essen
P Papadopoulos
Workshop on Security and Artificial Intelligence 21, 252-273, 2011
152011
Investigating machine learning attacks on financial time series models
M Gallagher, N Pitropakis, C Chrysoulas, P Papadopoulos, A Mylonas, ...
Computers & Security 123, 102933, 2022
92022
Min-max training: Adversarially robust learning models for network intrusion detection systems
S Grierson, C Thomson, P Papadopoulos, B Buchanan
2021 14th International Conference on Security of Information and Networks …, 2021
92021
Decentralized Privacy: A Distributed Ledger Approach
P Papadopoulos, N Pitropakis, WJ Buchanan
Handbook of Smart Materials, Technologies, and Devices: Applications of …, 2022
82022
Browsers’ private mode: Is it what we were promised?
K Hughes, P Papadopoulos, N Pitropakis, A Smales, J Ahmad, ...
Computers 10 (12), 165, 2021
72021
Trusted threat intelligence sharing in practice and performance benchmarking through the hyperledger fabric platform
H Ali, J Ahmad, Z Jaroucheh, P Papadopoulos, N Pitropakis, O Lo, ...
Entropy 24 (10), 1379, 2022
62022
GLASS: towards secure and decentralized eGovernance services using IPFS
C Chrysoulas, A Thomson, N Pitropakis, P Papadopoulos, O Lo, ...
European Symposium on Research in Computer Security, 40-57, 2021
62021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20