Παρακολούθηση
Laszlo Zadori
Laszlo Zadori
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.u-szeged.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bounded width problems and algebras
B Larose, L Zádori
Algebra universalis 56 (3), 439-466, 2007
1142007
Taylor terms, constraint satisfaction and the complexity of polynomial equations over finite algebras
B Larose, L Zádori
International Journal of Algebra and Computation 16 (03), 563-581, 2006
572006
Generation of finite partition lattices
L Zádori
Lectures in universal algebra, 573-586, 1986
431986
The complexity of the extendibility problem for finite posets
B Larose, L Zádori
SIAM Journal on Discrete Mathematics 17 (1), 114-121, 2003
382003
Natural duality via a finite set of relations
L Zádori
Bulletin of the Australian Mathematical Society 51 (3), 469-478, 1995
371995
Algebraic properties and dismantlability of finite posets
B Larose, L Zádori
Discrete Mathematics 163 (1-3), 89-99, 1997
351997
Reflexive digraphs with near unanimity polymorphisms
M Maróti, L Zádori
Discrete Mathematics 312 (15), 2316-2328, 2012
282012
A polynomial-time algorithm for near-unanimity graphs
B Larose, C Loten, L Zádori
Journal of Algorithms 55 (2), 177-191, 2005
272005
Omitting types, bounded width and the ability to count
B Larose, M Valeriote, L Zádori
International Journal of Algebra and Computation 19 (05), 647-668, 2009
262009
Finite posets and topological spaces in locally finite varieties
B Larose, L Zádori
Algebra Universalis 52, 119-136, 2005
232005
Relational sets and categorical equivalence of algebras
L Zádori
International Journal of Algebra and Computation 7 (05), 561-576, 1997
231997
Monotone Jónsson operations and near unanimity functions
L Zádori
Algebra Universalis 33, 216-236, 1995
181995
A combinatorial constraint satisfaction problem dichotomy classification conjecture
J Nešetřil, MH Siggers, L Zádori
European Journal of Combinatorics 31 (1), 280-296, 2010
172010
Series parallel posets with nonfinitely generated clones
L Zádori
Order 10 (4), 305-316, 1993
151993
Order varieties generated by finite posets
L Zádori
Order 8, 341-348, 1991
151991
Posets, near unanimity functions and zigzags
L Zádori
Bulletin of the Australian Mathematical Society 47 (1), 79-93, 1993
131993
Subspace lattices of finite vector spaces are 5-generated
L Zádori
Acta Sci. Math.(Szeged) 74, 493-499, 2008
82008
Idempotent totally symmetric operations on finite posets
C Szabó, L Zádori
Order 18, 39-47, 2001
82001
Characterizing finite irreducible relational sets
L Zádori
Acta Sci. Math.(Szeged) 64, 455-462, 1998
61998
Categorical equivalence of finite groups
L Zádori
Bulletin of the Australian Mathematical Society 56 (3), 403-408, 1997
61997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20