Παρακολούθηση
Vassilios P. Vertoudakis
Vassilios P. Vertoudakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phil.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Το Όγδοο Βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας
VP Vertoudakis
A. Kardamitsa, 2011
52011
Epigrammata Cretica. Λογοτεχνικοί τόποι και μύθοι της Κρήτης στο αρχαίο ελληνικό επίγραμμα
VP Vertoudakis
Vikelas Library, 2000
32000
A Hellenistic Philosopher from Cyprus in the Greek Anthology: Epigrams on Zeno of Citium
VP Vertoudakis
Cyprus in Texts from Graeco-Roman Antiquity, 311-325, 2023
2023
Βασιλιάς και Φαρμακός. Η τραγωδία Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή.
AP Vassilios Vertoudakis
2020
Friedrich Nietzsche, Για τη Φιλολογία - Θέσεις και αφορισμοί, Επιλογή κειμένων, μετάφραση, επιλεγόμενα Βασίλειος Π. Βερτουδάκης, δίγλωσση έκδοση
ΒΠ Βερτουδάκης
Περισπωμένη, 2019
2019
Philosophia facta est quae philologia fuit: La filología clásica según Friedrich Nietzsche como hermenéutica filosófica
VP Vertoudakis, P Deligiannakis
Revista de Filosofía Universidad Iberoamericana 51 (146), 170-187, 2019
2019
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΑΪΜΑΡΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
VP Vertoudakis
Parousia 1, 213-229, 2018
2018
Aristainetos, Erotikai epistolai. Introduction, translation into Modern Greek, Commentary
VP Vertoudakis
Gutenberg, 2018
2018
Á. Martínez Fernández, Epigramas Helenísticos de Creta, Madrid, 2006
V Vertoudakis
Myrtia 24, 402-405, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9