Παρακολούθηση
Abdullah YILDIZ
Abdullah YILDIZ
Prof. Dr. at Ankara Yıldırım Beyazıt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ybu.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tin oxide electron‐selective layers for efficient, stable, and scalable perovskite solar cells
C Altinkaya, E Aydin, E Ugur, FH Isikgor, AS Subbiah, M De Bastiani, J Liu, ...
Advanced Materials 33 (15), 2005504, 2021
2292021
Electrical properties of TiO2 thin films
A Yildiz, SB Lisesivdin, M Kasap, D Mardare
Journal of Non-Crystalline Solids 354 (45-46), 4944-4947, 2008
1532008
Tungsten carbide electrocatalysts prepared from metallic tungsten nanoparticles for efficient hydrogen evolution
S Emin, C Altinkaya, A Semerci, H Okuyucu, A Yildiz, P Stefanov
Applied Catalysis B: Environmental 236, 147-153, 2018
1052018
Scattering analysis of two-dimensional electrons in AlGaN/GaN with bulk related parameters extracted by simple parallel conduction extraction method
SB Lisesivdin, A Yildiz, N Balkan, M Kasap, S Ozcelik, E Ozbay
Journal of Applied Physics 108 (1), 2010
822010
Crossover from nearest-neighbor hopping conduction to Efros–Shklovskii variable-range hopping conduction in hydrogenated amorphous silicon films
A Yildiz, N Serin, T Serin, M Kasap
Japanese Journal of Applied Physics 48 (11R), 111203, 2009
822009
Non-adiabatic small polaron hopping conduction in Nb-doped TiO2 thin film
A Yildiz, SB Lisesivdin, M Kasap, D Mardare
Physica B: Condensed Matter 404 (8-11), 1423-1426, 2009
682009
The thickness effect on the electrical conduction mechanism in titanium oxide thin films
A Yildiz, N Serin, M Kasap, T Serin, D Mardare
Journal of Alloys and Compounds 493 (1-2), 227-232, 2010
542010
Ni doping effect on electrical conductivity of ZnO nanocrystalline thin films
A Yildiz, B Kayhan, B Yurduguzel, AP Rambu, F Iacomi, S Simon
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 22, 1473-1478, 2011
522011
Enhancement of efficiency of natural and organic dye sensitized solar cells using thin film TiO2 photoanodes fabricated by spin-coating
ZK Yildiz, A Atilgan, A Atli, K Özel, C Altinkaya, A Yildiz
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 368, 23-29, 2019
512019
St. Lucie cherry, yellow jasmine, and madder berries as novel natural sensitizers for dye‐sensitized solar cells
A Atli, A Atilgan, C Altinkaya, K Ozel, A Yildiz
International Journal of Energy Research 43 (8), 3914-3922, 2019
502019
Electron–Electron Interactions in Sb-Doped SnO2 Thin Films
T Serin, A Yildiz, N Serin, N Yildirim, F Özyurt, M Kasap
Journal of electronic materials 39, 1152-1158, 2010
502010
Monitoring the characteristic properties of Ga-doped ZnO by Raman spectroscopy and atomic scale calculations
S Horzum, F Iyikanat, RT Senger, C Çelebi, M Sbeta, A Yildiz, T Serin
Journal of Molecular Structure 1180, 505-511, 2019
492019
Multi-layered TiO2 photoanodes from different precursors of nanocrystals for dye-sensitized solar cells
A Atli, A Atilgan, A Yildiz
Solar Energy 173, 752-758, 2018
492018
Influence of grain boundaries on the figure of merit of undoped and Al, In, Sn doped ZnO thin films for photovoltaic applications
A Yildiz, S Uzun, N Serin, T Serin
Scripta Materialia 113, 23-26, 2016
492016
Hopping conduction in In-doped CuO thin films
A Yildiz, Ş Horzum, N Serin, T Serin
Applied Surface Science 318, 105-107, 2014
492014
Improved conductivity of Sb-doped SnO2 thin films
AA Alsac, A Yildiz, T Serin, N Serin
Journal of Applied Physics 113 (6), 2013
472013
SnO2/ZnO/p-Si and SnO2/TiO2/p-Si heterojunction UV photodiodes prepared using a hydrothermal method
K Ozel, A Yildiz
Sensors and Actuators A: Physical 315, 112351, 2020
462020
Electrical conduction properties of In-doped ZnO thin films
T Serin, A Yildiz, Ş Uzun, E Çam, N Serin
Physica Scripta 84 (6), 065703, 2011
462011
Efficient iron phosphide catalyst as a counter electrode in dye-sensitized solar cells
A Yildiz, T Chouki, A Atli, M Harb, SW Verbruggen, R Ninakanti, S Emin
ACS Applied Energy Materials 4 (10), 10618-10626, 2021
442021
Electrical conduction properties of Co-doped ZnO nanocrystalline thin films
A Yildiz, B Yurduguzel, B Kayhan, G Calin, M Dobromir, F Iacomi
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 23, 425-430, 2012
442012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20