Παρακολούθηση
Nils Warnken
Nils Warnken
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bham.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Alloys-by-design: application to nickel-based single crystal superalloys
RC Reed, T Tao, N Warnken
Acta Materialia 57 (19), 5898-5913, 2009
4142009
A model for the creep deformation behaviour of nickel-based single crystal superalloys
Z Zhu, H Basoalto, N Warnken, RC Reed
Acta Materialia 60 (12), 4888-4900, 2012
1782012
On the mechanism of porosity formation during welding of titanium alloys
JL Huang, N Warnken, JC Gebelin, M Strangwood, RC Reed
Acta Materialia 60 (6-7), 3215-3225, 2012
1252012
Atom probe tomography analysis of the distribution of rhenium in nickel alloys
A Mottura, N Warnken, MK Miller, MW Finnis, RC Reed
Acta Materialia 58 (3), 931-942, 2010
1132010
Modelling of the influence of alloy composition on flow stress in high-strength nickel-based superalloys
DJ Crudden, A Mottura, N Warnken, B Raeisinia, RC Reed
Acta Materialia 75, 356-370, 2014
1022014
Modelling of high temperature oxidation of alumina-forming single-crystal nickel-base superalloys
M Bensch, A Sato, N Warnken, E Affeldt, RC Reed, U Glatzel
Acta Materialia 60 (15), 5468-5480, 2012
1002012
CALPHAD and phase-field modeling: a successful liaison
I Steinbach, B Böttger, J Eiken, N Warnken, SG Fries
Journal of phase equilibria and diffusion 28 (1), 101-106, 2007
952007
Phase-field modelling of as-cast microstructure evolution in nickel-based superalloys
N Warnken, D Ma, A Drevermann, RC Reed, SG Fries, I Steinbach
Acta Materialia 57 (19), 5862-5875, 2009
782009
Simulation of the solidification of CMSX-4
C Walter, B Hallstedt, N Warnken
Materials Science and Engineering: A 397 (1-2), 385-390, 2005
622005
Investigation of eutectic island formation in SX superalloys
N Warnken, D Ma, M Mathes, I Steinbach
Materials Science and Engineering: A 413, 267-271, 2005
572005
Thermodynamic and kinetic modeling of bcc phase in the Ti–Al–V ternary system
H Wang, N Warnken, RC Reed
Materials Science and Engineering: A 528 (2), 622-630, 2010
352010
Coupled modelling of solidification and solution heat treatment of advanced single crystal nickel base superalloy
N Warnken, H Larsson, RC Reed
Materials Science and Technology 25 (2), 179-185, 2009
282009
Integrated approach for the development of advanced, coated gas turbine blades
R Herzog, N Warnken, I Steinbach, B Hallstedt, C Walter, J Müller, ...
Advanced engineering materials 8 (6), 535-562, 2006
262006
Analysis of the chemistry of Ni-base turbine disk superalloys using an alloys-by-design modeling approach
DJ Crudden, B Raeisinia, N Warnken, RC Reed
Metallurgical and Materials Transactions A 44 (5), 2418-2430, 2013
252013
On the characterization of directionally solidified dendritic microstructures
N Warnken, RC Reed
Metallurgical and Materials Transactions A 42 (6), 1675-1683, 2011
252011
On the modelling of the point defects in the ordered B2 phase of the Ti–Al system: Combining CALPHAD with first-principles calculations
H Wang, RC Reed, JC Gebelin, N Warnken
Calphad 39, 21-26, 2012
242012
Columnar and equiaxed solidification of Al-7 wt.% Si alloys in reduced gravity in the framework of the CETSOL project
G Zimmermann, L Sturz, H Nguyen-Thi, N Mangelinck-Noël, YZ Li, ...
Jom 69 (8), 1269-1279, 2017
232017
Microstructure evolution of rheo-cast A356 aluminium alloy in consideration of different cooling conditions by means of the cooling channel process
M Bünck, N Warnken, A Bührig-Polaczek
Journal of Materials Processing Technology 210 (4), 624-630, 2010
232010
Effects of elemental vaporization and condensation during heat treatment of single crystal superalloys
H Wang, N D’Souza, S Zhao, D Welton, N Warnken, RC Reed
Scripta Materialia 78, 45-48, 2014
212014
Numerical and experimental study of post-heat treatment gas quenching and its impact on microstructure and creep in CMSX-10 superalloy
F Cosentino, N Warnken, JC Gebelin, RC Reed
Journal of Materials Processing Technology 213 (12), 2350-2360, 2013
212013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20