Παρακολούθηση
Guillaume Smith
Guillaume Smith
PhD student, NICTA, University of New South Wales, ISAE, Université de Toulouse
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nicta.com.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Private federated learning on vertically partitioned data via entity resolution and additively homomorphic encryption
S Hardy, W Henecka, H Ivey-Law, R Nock, G Patrini, G Smith, B Thorne
arXiv preprint arXiv:1711.10677, 2017
3122017
Entity Resolution and Federated Learning get a Federated Resolution
R Nock, S Hardy, W Henecka, H Ivey-Law, G Patrini, G Smith, B Thorne
arXiv preprint arXiv:1803.04035, 2018
752018
Mitigating Receiver's Buffer Blocking by Delay Aware Packet Scheduling in Multipath Data Transfer
G Sarwar, R Boreli, E Lochin, A Mifdaoui, G Smith
Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA), 2013 …, 2013
512013
Generating shares of secret data
G Smith, R Boreli, A Friedman, M Djatmiko
US Patent App. 15/500,697, 2017
162017
Privacy-preserving entity resolution and logistic regression on encrypted data
M Djatmiko, S Hardy, W Henecka, H Ivey-Law, M Ott, G Patrini, G Smith, ...
Private and Secure Machine Learning (PSML), 2017
72017
On the limit of fountain MDC codes for video Peer-To-Peer networks
G Smith, PU Tournoux, R Boreli, J Lacan, E Lochin
World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2012 IEEE …, 2012
62012
Method for encoding data in bursts
G Smith, J Lacan, L Clarac
US Patent 9,281,848, 2016
32016
A Layered Secret Sharing Scheme for Automated Profile Sharing in OSN Groups
G Smith, R Boreli, MA Kaafar
10th International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing …, 2013
32013
Concevoir des applications temps-réel respectant la vie privée en exploitant les liens entre codes à effacements et les mécanismes de partages de secrets
G Smith
Toulouse, ISAE, 2014
2014
Memory and complexity analysis of on-the-fly coding schemes for multimedia multicast communications
G Smith, E Lochin, J Lacan, R Boreli
Communications (ICC), 2012 IEEE International Conference on, 2070-2074, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10