Παρακολούθηση
Beneharo Rodríguez
Beneharo Rodríguez
Canary Island's Ornithology and Natural History Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seo.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining vessel-based surveys and tracking data to identify key marine areas for seabirds
M Louzao, J Bécares, B Rodríguez, KD Hyrenbach, A Ruiz, JM Arcos
Marine Ecology Progress Series 391, 183-197, 2009
1402009
Seabird mortality caused by land‐based artificial lights
A Rodríguez, ND Holmes, PG Ryan, KJ Wilson, L Faulquier, Y Murillo, ...
Conservation Biology, 2017
1122017
Assessing the location and stability of foraging hotspots for pelagic seabirds: An approach to identify marine Important Bird Areas (IBAs) in Spain
JM Arcos, J Bécares, D Villero, L Brotons, B Rodríguez, A Ruiz
Biological Conservation 156, 30-42, 2012
1102012
Attraction of petrels to artificial lights in the Canary Islands: effects of the moon phase and age class
A Rodríguez, B Rodríguez
Ibis 151 (2), 299-310, 2009
962009
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves marinas en España
JM _Arcos, J Bécares, B Rodríguez, A Ruíz
LIFE04NAT/ES/000049. Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife). Madrid …, 0
91*
Future directions in conservation research on petrels and shearwaters
A Rodríguez, JM Arcos, V Bretagnolle, MP Dias, ND Holmes, M Louzao, ...
Frontiers in Marine Science, 94, 2019
872019
High prevalence of parental delivery of plastic debris in Cory’s shearwaters (Calonectris diomedea)
A Rodríguez, B Rodríguez, MN Carrasco
Marine Pollution Bulletin 64, 2219-2223, 2012
842012
Causes of raptor admissions to a wildlife rehabilitation center in Tenerife (Canary Islands)
B Rodríguez, A Rodríguez, F Siverio, M Siverio
Journal of Raptor Research 44 (1), 30-39, 2010
722010
Factors affecting mortality of shearwaters stranded by light pollution
A Rodríguez, B Rodríguez, ÁJ Curbelo, A Pérez, S Marrero, JJ Negro
Animal Conservation 15, 519-526, 2012
672012
GPS tracking for mapping seabird mortality induced by light pollution
A Rodríguez, B Rodríguez, JJ Negro
Scientific reports 5 (1), 1-11, 2015
582015
Meta‐population feeding grounds of Cory's shearwater in the subtropical Atlantic Ocean: implications for the definition of Marine Protected Areas based on tracking studies
R Ramos, JP Granadeiro, B Rodríguez, J Navarro, VH Paiva, J Bécares, ...
Diversity and Distributions 19, 1284-1298, 2013
552013
Incidence of entanglements with marine debris by northern gannets (Morus bassanus) in the non-breeding grounds
B Rodríguez, J Bécares, A Rodríguez, JM Arcos
Marine Pollution Bulletin 75 (1), 259-263, 2013
542013
Temporal and spatial variation in the diet of the endemic lizard Gallotia galloti in an insular Mediterranean scrubland
A Rodríguez, M Nogales, B Rumeu, B Rodríguez
Journal of Herpetology 42 (2), 213-222, 2008
502008
Trends in numbers of petrels attracted to artificial lights suggest population declines in Tenerife, Canary Islands
A Rodríguez, B Rodríguez, MP Lucas
Ibis 154, 167-172, 2012
492012
Artificial lights and seabirds: is light pollution a threat for the threatened Balearic petrels?
A Rodríguez, D García, B Rodríguez, E Cardona, L Parpal, P Pons
Journal of Ornithology 156 (4), 893-902, 2015
452015
Foraging movements and habitat niche of two closely related seabirds breeding in sympatry
I Afán, J Navarro, L Cardador, F Ramírez, A Kato, B Rodríguez, ...
Marine Biology 161 (3), 657-668, 2014
442014
Relative abundance and distribution of fisheries influence risk of seabird bycatch
A Soriano-Redondo, V Cortés, JM Reyes-González, S Guallar, J Bécares, ...
Scientific Reports 6 (1), 1-8, 2016
362016
Wildlife-vehicle collisions in Lanzarote biosphere reserve, Canary Islands
G Tejera, B Rodríguez, C Armas, A Rodríguez
PLoS One 13 (3), e0192731, 2018
252018
Seasonal diet of the Grey Heron Ardea cinerea on an oceanic island (Tenerife, Canary Islands): indirect interaction with wild seed plants
A Rodriguez, B Rodríguez, B Rumeu, M Nogales
Acta Ornithologica 42 (1), 77-87, 2007
252007
Density, habitat selection and breeding success of an insular population of Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides
B Rodríguez, M Siverio, A Rodríguez, F Siverio
Ardea 95 (2), 213-223, 2007
212007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20