Παρακολούθηση
Luis Jofre-Roca
Luis Jofre-Roca
Universitat Politecnica de Catalunya, Technical University of Catalonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High-frequency RCS of complex radar targets in real-time
JM Rius, M Ferrando, L Jofre
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 41 (9), 1308-1319, 1993
3071993
Circular beam-steering reconfigurable antenna with liquid metal parasitics
D Rodrigo, L Jofre, BA Cetiner
IEEE transactions on antennas and propagation 60 (4), 1796-1802, 2012
2492012
Frequency, radiation pattern and polarization reconfigurable antenna using a parasitic pixel layer
D Rodrigo, BA Cetiner
IEEE transactions on antennas and propagation 62 (6), 3422-3427, 2014
2412014
Active microwave imaging of inhomogeneous bodies
C Pichot, L Jofre, G Peronnet, J Bolomey
IEEE transactions on antennas and propagation 33 (4), 416-425, 1985
2351985
Medical imaging with a microwave tomographic scanner
L Jofre, MS Hawley, A Broquetas, E de Los Reyes, M Ferrando, ...
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 37 (3), 303-312, 1990
2331990
GRECO: Graphical electromagnetic computing for RCS prediction in real time
JM Rius, M Ferrando, L Jofre
IEEE Antennas and Propagation Magazine 35 (2), 7-17, 1993
2311993
Antenas
Á Cardama, L Jofre, JM Rius, J Romeu, S Blanch, M Ferrando
Edicions UPC 8032, 2002
2302002
RF MEMS integrated frequency reconfigurable annular slot antenna
BA Cetiner, GR Crusats, L Jofre, N Biyikli
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 58 (3), 626-632, 2009
2232009
Spherical wave near-field imaging and radar cross-section measurement
A Broquetas, J Palau, L Jofre, A Cardama
IEEE Transactions on antennas and propagation 46 (5), 730-735, 1998
1951998
Microwave diffraction tomography for biomedical applications
JC Bolomey, A Izadnegahdar, L Jofre Roca, C PICHOT DU MEZERAY, ...
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 30 (11), 1998-2000, 1982
1871982
Integrated Bluetooth and UWB antenna
BS Yildirim, BA Cetiner, G Roqueta, L Jofre
IEEE antennas and wireless propagation letters 8, 149-152, 2009
1752009
A dual-linearly-polarized MEMS-reconfigurable antenna for narrowband MIMO communication systems
A Grau, J Romeu, MJ Lee, S Blanch, L Jofre, F De Flaviis
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 58 (1), 4-17, 2009
1502009
RF MEMS reconfigurable two-band antenna
A Zohur, H Mopidevi, D Rodrigo, M Unlu, L Jofre, BA Cetiner
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 12, 72-75, 2013
1452013
Antenas
ÁC Aznar, JR Robert, JMR Casals, LJ Roca, SB Boris, MF Bataller
Univ. Politèc. de Catalunya, 2004
1432004
A parasitic layer-based reconfigurable antenna design by multi-objective optimization
X Yuan, Z Li, D Rodrigo, HS Mopidevi, O Kaynar, L Jofre, BA Cetiner
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 60 (6), 2690-2701, 2012
1412012
Cylindrical geometry: A further step in active microwave tomography
A Broquetas, J Romeu, JM Rius, AR Elias-Fuste, A Cardama, L Jofre
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 39 (5), 836-844, 1991
1411991
Biocontrol and PGPR features in native strains isolated from saline soils of Argentina
A Príncipe, F Alvarez, MG Castro, L Zachi, SE Fischer, GB Mori, E Jofré
Current microbiology 55 (4), 314-322, 2007
1382007
Microwave reflection tomographic array for damage detection of civil structures
YJ Kim, L Jofre, F De Flaviis, MQ Feng
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 51 (11), 3022-3032, 2003
1252003
Terahertz graphene optics
N Rouhi, S Capdevila, D Jain, K Zand, YY Wang, E Brown, L Jofre, ...
Nano Research 5, 667-678, 2012
1172012
Rapid near-field antenna testing via arrays of modulated scattering probes
JC Bolomey, BJ Cown, G Fine, L Jofre, M Mostafavi, D Picard, JP Estrada, ...
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 36 (6), 804-814, 1988
1131988
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20