Παρακολούθηση
Papadopoulou Simira
Papadopoulou Simira
Professor, process control, International Hellenic University, Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling and experimental validation of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Voutetakis, S Papadopoulou, MC Georgiadis
Computer Aided Chemical Engineering 28, 721-726, 2010
124*2010
The effect of the hysteresis band on power management strategies in a stand-alone power system
D Ipsakis, S Voutetakis, P Seferlis, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Energy 33 (10), 1537-1550, 2008
1212008
Modeling, simulation and experimental validation of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Voutetakis, S Papadopoulou, MC Georgiadis
Computers & Chemical Engineering 35 (9), 1886-1900, 2011
1112011
On-line nonlinear model predictive control of a PEM fuel cell system
C Ziogou, S Papadopoulou, MC Georgiadis, S Voutetakis
Journal of Process Control 23 (4), 483-492, 2013
962013
Optimal production of renewable hydrogen based on an efficient energy management strategy
C Ziogou, D Ipsakis, P Seferlis, S Bezergianni, S Papadopoulou, ...
Energy 55, 58-67, 2013
922013
Automation infrastructure and operation control strategy in a stand-alone power system based on renewable energy sources
C Ziogou, D Ipsakis, C Elmasides, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Journal of Power Sources 196 (22), 9488-9499, 2011
902011
Stability of a boost converter fed from photovoltaic source
A Abusorrah, MM Al-Hindawi, Y Al-Turki, K Mandal, D Giaouris, ...
Solar energy 98, 458-471, 2013
762013
Energy management strategies based on hybrid automata for islanded microgrids with renewable sources, batteries and hydrogen
A Kafetzis, C Ziogou, KD Panopoulos, S Papadopoulou, P Seferlis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 134, 110118, 2020
742020
A combined methanol autothermal steam reforming and PEM fuel cell pilot plant unit: Experimental and simulation studies
M Ouzounidou, D Ipsakis, S Voutetakis, S Papadopoulou, P Seferlis
Energy 34 (10), 1733-1743, 2009
712009
Performance investigation of a hybrid renewable power generation and storage system using systemic power management models
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Ziogou, D Ipsakis, S Voutetakis, ...
Energy 61, 621-635, 2013
642013
Model predictive control (MPC) strategies for PEM fuel cell systems–A comparative experimental demonstration
C Ziogou, S Voutetakis, MC Georgiadis, S Papadopoulou
Chemical Engineering Research and Design 131, 656-670, 2018
632018
A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Patsios, S Walker, C Ziogou, P Taylor, ...
Applied energy 226, 546-559, 2018
582018
Real-time estimation of the chain length distribution in a polymerization reactor—II. comparison of estimated and measured distribution functions
H Schuler, S Papadopoulou
Chemical engineering science 41 (10), 2681-2683, 1986
561986
Enhancement of pure hydrogen production through the use of a membrane reactor
AS Kyriakides, L Rodríguez-García, S Voutetakis, D Ipsakis, P Seferlis, ...
International journal of hydrogen energy 39 (9), 4749-4760, 2014
512014
Energy and exergy analysis of the integration of concentrated solar power with calcium looping for power production and thermochemical energy storage
E Karasavvas, KD Panopoulos, S Papadopoulou, S Voutetakis
Renewable energy 154, 743-753, 2020
502020
Reinforcement learning based adaptive power pinch analysis for energy management of stand-alone hybrid energy storage systems considering uncertainty
BE Nyong-Bassey, D Giaouris, C Patsios, S Papadopoulou, ...
Energy 193, 116622, 2020
502020
Integrated FCC riser—regenerator dynamics studied in a fluid catalytic cracking pilot plant
GM Bollas, IA Vasalos, AA Lappas, DK Iatridis, SS Voutetakis, ...
Chemical engineering science 62 (7), 1887-1904, 2007
382007
Robust constrained stabilization of boost DC–DC converters through bifurcation analysis
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
Control Engineering Practice 35, 67-82, 2015
352015
Optimum energy management in smart grids based on power pinch analysis
D Giaouris, AI Papadopoulos, P Seferlis, S Papadopoulou, S Voutetakis, ...
Chem. Eng 39, 55-60, 2014
302014
Dynamic modeling and control analysis of a methanol autothermal reforming and PEM fuel cell power system
D Ipsakis, M Ouzounidou, S Papadopoulou, P Seferlis, S Voutetakis
Applied energy 208, 703-718, 2017
292017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20