Παρακολούθηση
JPY Arnould
JPY Arnould
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deakin.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foraging behaviour of Antarctic fur seals during periods of contrasting prey abundance
IL Boyd, JPY Arnould, T Barton, JP Croxall
Journal of Animal Ecology, 703-713, 1994
3321994
Accuracy of ARGOS locations of pinnipeds at-sea estimated using Fastloc GPS
DP Costa, PW Robinson, JPY Arnould, AL Harrison, SE Simmons, ...
PloS one 5 (1), e8677, 2010
2892010
Noninvasive unmanned aerial vehicle provides estimates of the energetic cost of reproduction in humpback whales
F Christiansen, AM Dujon, KR Sprogis, JPY Arnould, L Bejder
Ecosphere 7 (10), e01468, 2016
2602016
The diet of Antarctic fur sealsArctocephalus gazella during the breeding season at South Georgia
K Reid, JPY Arnould
Polar Biology 16, 105-114, 1996
2451996
Marine debris surveys at bird island, south Georgia 1990–1995
TR Walker, K Reid, JPY Arnould, JP Croxall
Marine pollution bulletin 34 (1), 61-65, 1997
2131997
Dive behaviour, foraging locations, and maternal-attendance patterns of Australian fur seals (Arctocephalus pusillus doriferus)
JPY Arnould, MA Hindell
Canadian Journal of Zoology 79 (1), 35-48, 2001
1762001
When does physiology limit the foraging behaviour of freely diving mammals?
DP Costa, CE Kuhn, MJ Weise, SA Shaffer, JPY Arnould
International congress series 1275, 359-366, 2004
1752004
Milk consumption and growth efficiency in Antarctic fur seal (Arctocephalus gazella) pups
JPY Arnould, IL Boyd, DG Socha
Canadian Journal of Zoology 74 (2), 254-266, 1996
1461996
Milk fatty acid signatures indicate both major and minor shifts in the diet of lactating Antarctic fur seals
SJ Iverson, JPY Arnould, IL Boyd
Canadian Journal of Zoology 75 (2), 188-197, 1997
1451997
The relationship between foraging behaviour and energy expenditure in Antarctic fur seals
JPY Arnould, IL Boyd, JR Speakman
Journal of Zoology 239 (4), 769-782, 1996
1261996
How many seabirds do we need to track to define home‐range area?
LM Soanes, JPY Arnould, SG Dodd, MD Sumner, JA Green
Journal of Applied Ecology 50 (3), 671-679, 2013
1222013
Interspecific variations in the gastrointestinal microbiota in penguins
ML Dewar, JPY Arnould, P Dann, P Trathan, R Groscolas, S Smith
Microbiologyopen 2 (1), 195-204, 2013
1212013
Ontogeny of diving behaviour in the Australian sea lion: trials of adolescence in a late bloomer
SL Fowler, DP Costa, JPY Arnould, NJ Gales, CE Kuhn
Journal of Animal Ecology 75 (2), 358-367, 2006
1212006
Measuring the body composition of Antarctic fur seals (Arctocephalus gazella): validation of hydrogen isotope dilution
JPY Arnould, IL Boyd, JR Speakman
Physiological Zoology 69 (1), 93-116, 1996
1181996
Southern elephant seal foraging success in relation to temperature and light conditions: insight into prey distribution
C Guinet, J Vacquié-Garcia, B Picard, G Bessigneul, Y Lebras, ...
Marine Ecology Progress Series 499, 285-301, 2014
1102014
Long-term species, sexual and individual variations in foraging strategies of fur seals revealed by stable isotopes in whiskers
L Kernaleguen, B Cazelles, JPY Arnould, P Richard, C Guinet, Y Cherel
PloS one 7 (3), e32916, 2012
1082012
Aspects of milk composition and lactation in polar bears
AE Derocher, D Andriashek, JPY Arnould
Canadian Journal of Zoology 71 (3), 561-567, 1993
1051993
Trends in entanglement of Antarctic fur seals (Arctocephalus gazella) in man-made debris at South Georgia
JPY Arnould, JP Croxall
Marine Pollution Bulletin 30 (11), 707-712, 1995
1021995
Continued population recovery by Australian fur seals
R Kirkwood, D Pemberton, R Gales, AJ Hoskins, T Mitchell, ...
Marine and freshwater research 61 (6), 695-701, 2010
952010
Marine mammal conservation: over the horizon
SE Nelms, J Alfaro-Shigueto, JPY Arnould, IC Avila, SB Nash, E Campbell, ...
Endangered Species Research 44, 291-325, 2021
902021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20