Παρακολούθηση
Simon Judge
Simon Judge
University of Sheffield, ScHaRR / CATCH. Barnsley Hospital Assistive Technology Team
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nhs.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Barriers and facilitators to the use of high‐technology augmentative and alternative communication devices: a systematic review and qualitative synthesis
S Baxter, P Enderby, P Evans, S Judge
International Journal of Language & Communication Disorders 47 (2), 115-129, 2012
3682012
Prevalence of people who could benefit from augmentative and alternative communication (AAC) in the UK: determining the need
S Creer, P Enderby, S Judge, A John
International Journal of Language & Communication Disorders 51 (6), 639-653, 2016
862016
Interventions using high-technology communication devices: a state of the art review
S Baxter, P Enderby, P Evans, S Judge
Folia Phoniatrica et Logopaedica 64 (3), 137-144, 2012
772012
Communication aid requirements of intensive care unit patients with transient speech loss
MH Mobasheri, D King, S Judge, F Arshad, M Larsen, Z Safarfashandi, ...
Augmentative and Alternative Communication 32 (4), 261-271, 2016
592016
Speech-driven environmental control systems–a qualitative analysis of users' perceptions
S Judge, Z Robertson, M Hawley, P Enderby
Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 4 (3), 151-157, 2009
522009
Perceptions of the design of voice output communication aids
S Judge, G Townend
International Journal of Language & Communication Disorders 48 (4), 366-381, 2013
452013
Head-Up; An interdisciplinary, participatory and co-design process informing the development of a novel head and neck support for people living with progressive neck muscle …
H Reed, J Langley, A Stanton, N Heron, Z Clarke, S Judge, A McCarthy, ...
Journal of Medical Engineering & Technology 39 (7), 404-410, 2015
372015
Evaluating a novel cervical orthosis, the Sheffield Support Snood, in patients with amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease with neck weakness
S Baxter, H Reed, Z Clarke, S Judge, N Heron, A Mccarthy, J Langley, ...
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration 17 (5-6), 436-442, 2016
342016
What’s important in AAC decision making for children? Evidence from a best–worst scaling survey
EJD Webb, D Meads, Y Lynch, N Randall, S Judge, J Goldbart, ...
Augmentative and Alternative Communication 35 (2), 80-94, 2019
332019
Decision-making in communication aid recommendations in the UK: cultural and contextual influencers
Y Lynch, J Murray, L Moulam, S Meredith, J Goldbart, M Smith, ...
Augmentative and Alternative Communication 35 (3), 180-192, 2019
282019
Professionals’ decision-making in recommending communication aids in the UK: competing considerations
J Murray, Y Lynch, S Meredith, L Moulam, J Goldbart, M Smith, N Randall, ...
Augmentative and Alternative Communication 35 (3), 167-179, 2019
242019
Creativity in public involvement: supporting authentic collaboration and inclusive research with seldom heard voices
K Broomfield, C Craig, S Smith, G Jones, S Judge, K Sage
Research Involvement and Engagement 7, 1-14, 2021
212021
Finding the best fit: examining the decision-making of augmentative and alternative communication professionals in the UK using a discrete choice experiment
EJD Webb, Y Lynch, D Meads, S Judge, N Randall, J Goldbart, ...
BMJ open 9 (11), e030274, 2019
192019
The language and communication attributes of graphic symbol communication aids–a systematic review and narrative synthesis
S Judge, N Randall, J Goldbart, Y Lynch, L Moulam, S Meredith, J Murray
Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 15 (6), 652-662, 2020
182020
Appraising the quality of tools used to record patient-reported outcomes in users of augmentative and alternative communication (AAC): a systematic review
K Broomfield, D Harrop, S Judge, G Jones, K Sage
Quality of Life Research 28, 2669-2683, 2019
182019
A comfort assessment of existing cervical orthoses
J Langley, S Pancani, K Kilner, H Reed, A Stanton, N Heron, S Judge, ...
Ergonomics 61 (2), 329-338, 2018
172018
Switch Access to Technology a Comprehensive Guide
D Colven, S Judge
ACE Centre Oxford, 1996
17*1996
Provision of powered communication aids in the United Kingdom
S Judge, P Enderby, S Creer, A John
Augmentative and Alternative Communication 33 (3), 181-187, 2017
152017
Attribute selection for a discrete choice experiment incorporating a best-worst scaling survey
EJD Webb, D Meads, Y Lynch, S Judge, N Randall, J Goldbart, ...
Value in Health 24 (4), 575-584, 2021
142021
Examining the need for, and provison of, AAC in the United Kingdom.
P Enderby, S Judge, S Creer, A John
Communication Matters, 2013
142013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20