Παρακολούθηση
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ
Professor - International Hellenic University (former Eastern Macedonia & Thrace Institute of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mst.ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance
D Maditinos, D Chatzoudes, C Tsairidis, G Theriou
Journal of intellectual capital 12 (1), 132-151, 2011
10682011
Factors affecting ERP system implementation effectiveness
D Maditinos, D Chatzoudes, C Tsairidis
Journal of Enterprise information management 25 (1), 60-78, 2011
3072011
Customer satisfaction, loyalty and financial performance: A holistic approach of the Greek banking sector
E Keisidou, L Sarigiannidis, DI Maditinos, EI Thalassinos
International Journal of Bank Marketing 31 (4), 259-288, 2013
2942013
Consumer characteristics and their effect on accepting online shopping, in the context of different product types
E Keisidou, L Sarigiannidis, D Maditinos
International Journal of Business Science & Applied Management (IJBSAM) 6 (2 …, 2011
1802011
Consumer characteristics and their effect on accepting online shopping, in the context of different product types
E Keisidou, L Sarigiannidis, D Maditinos
International Journal of Business Science & Applied Management (IJBSAM) 6 (2 …, 2011
1802011
Knowledge management enabler factors and firm performance: an empirical research of the Greek medium and large firms
NG Theriou, D Maditinos, G Theriou
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2011
1792011
Intellectual capital and business performance: an empirical study for the Greek listed companies
D Maditinos, Z Sevic, C Tsairidis
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2010
1382010
Investors' behaviour in the Athens stock exchange (ASE)
DI Maditinos, Ž Šević, NG Theriou
Studies in economics and Finance 24 (1), 32-50, 2007
1352007
Satisfaction determinants in the Greek online shopping context
DI Maditinos, K Theodoridis
Information Technology & People 23 (4), 312-329, 2010
1242010
An examination of the critical factors affecting consumer acceptance of online banking: A focus on the dimensions of risk
D Maditinos, D Chatzoudes, L Sarigiannidis
Journal of Systems and information Technology 15 (1), 97-116, 2013
962013
Modelling traditional accounting and modern value‐based performance measures to explain stock market returns in the Athens Stock Exchange (ASE)
DI Maditinos, Ž Šević, NG Theriou
Journal of Modelling in Management 4 (3), 182-201, 2009
852009
Testing the relation between beta and returns in the Athens stock exchange
NG Theriou, VP Aggelidis, DI Maditinos, Ž Šević
Managerial Finance 36 (12), 1043-1056, 2010
662010
Factors affecting e-business successful implementation
D Maditinos, D Chatzoudes, L Sarigiannidis
International Journal of Commerce and Management 24 (4), 300-320, 2014
632014
The introduction of economic value added (EVA) in the corporate world
ID Maditinos, Z Sevic, NG Theriou
International conference: Innovation, entrepreneurship, and competitiveness …, 2006
532006
The Cross‐Section of Expected Stock Returns: An Empirical Study in the Athens Stock Exchange
NG Theriou, DI Maditinos, P Chadzoglou, V Anggelidis
Managerial Finance 31 (12), 58-78, 2005
482005
Individual investors' perceptions towards dividends: the case of Greece
DI Maditinos, Z Sevic, NG Theriou, AV Tsinani
International journal of monetary economics and finance 1 (1), 18-31, 2007
472007
Observing evidence of insider trading in the Athens Stock Exchange
E Thalassinos, D Maditinos, A Paschalidis
Journal of Economic Structures 1 (1), 1-26, 2012
412012
The Effect of Mergers and Acquisitions on the Performance of Companies–The Greek Case of Ioniki-Laiki Bank and Pisteos Bank
D Maditinos, NG Theriou, E Demetriades
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2009
392009
Marketing strategy formulation for innovative product development process
V Zemlickiene, D Maditinos
Business: Theory and Practice 13, 365, 2012
382012
The free time allocation and its relationship with the perceived quality of life (QoL) and satisfaction with life (SwL)
DI Maditinos, D Papadopoulos, L Prats
Procedia Economics and Finance 9, 519-532, 2014
312014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20