Παρακολούθηση
Elisa Oteros-Rozas
Elisa Oteros-Rozas
Chair on Agroecology and Food Systems, University of Vic
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at community level
T Plieninger, S Dijks, E Oteros-Rozas, C Bieling
Land use policy 33, 118-129, 2013
10612013
Uncovering ecosystem service bundles through social preferences
B Martín-López, I Iniesta-Arandia, M García-Llorente, I Palomo, ...
PLoS one 7 (6), e38970, 2012
8892012
Participatory scenario planning in place-based social-ecological research: insights and experiences from 23 case studies
E Oteros-Rozas, B Martín-López, TM Daw, EL Bohensky, JRA Butler, ...
Ecology and Society 20 (4), 2015
2752015
The role of cultural ecosystem services in landscape management and planning
T Plieninger, C Bieling, N Fagerholm, A Byg, T Hartel, P Hurley, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 14, 28-33, 2015
2562015
Using social media photos to explore the relation between cultural ecosystem services and landscape features across five European sites
E Oteros-Rozas, B Martín-López, N Fagerholm, C Bieling, T Plieninger
Ecological Indicators 94, 74-86, 2018
2432018
Wood-pastures of Europe: Geographic coverage, social–ecological values, conservation management, and policy implications
T Plieninger, T Hartel, B Martín-López, G Beaufoy, E Bergmeier, K Kirby, ...
Biological Conservation 190, 70-79, 2015
2412015
Socio-cultural valuation of ecosystem services in a transhumance social-ecological network
E Oteros-Rozas, B Martín-López, JA González, T Plieninger, CA López, ...
Regional Environmental Change 14 (4), 1269-1289, 2014
2272014
Applying the ecosystem services framework to pasture-based livestock farming systems in Europe
T Rodríguez-Ortega, E Oteros-Rozas, R Ripoll-Bosch, M Tichit, ...
animal 8 (8), 1361-1372, 2014
1462014
Traditional ecological knowledge among transhumant pastoralists in Mediterranean Spain
E Oteros-Rozas, R Ontillera-Sánchez, P Sanosa, E Gómez-Baggethun, ...
Ecology and Society 18 (3), 2013
1422013
Exploring the knowledge landscape of ecosystem services assessments in Mediterranean agroecosystems: insights for future research
M Nieto-Romero, E Oteros-Rozas, JA González, B Martín-López
Environmental Science & Policy 37, 121-133, 2014
1412014
Assessing linkages between ecosystem services, land-use and well-being in an agroforestry landscape using public participation GIS
N Fagerholm, E Oteros-Rozas, CM Raymond, M Torralba, G Moreno, ...
Applied Geography 74, 30-46, 2016
1162016
Using visual stimuli to explore the social perceptions of ecosystem services in cultural landscapes: the case of transhumance in Mediterranean Spain
CA López-Santiago, E Oteros-Rozas, B Martín-López, T Plieninger, ...
Ecology and Society 19 (2), 2014
1162014
Traditional ecological knowledge in Europe: status quo and insights for the environmental policy agenda
M Hernández-Morcillo, J Hoberg, E Oteros-Rozas, T Plieninger, ...
Environment: Science and Policy for Sustainable Development 56 (1), 3-17, 2014
1062014
Assessing stakeholders' perceptions and values towards social-ecological systems using participatory methods
GB Villamor, I Palomo, CAL Santiago, E Oteros-Rozas, J Hill
Ecological Processes 3 (1), 1-12, 2014
752014
Biocultural approaches to pollinator conservation
R Hill, G Nates-Parra, JJG Quezada-Euán, D Buchori, G LeBuhn, ...
Nature Sustainability 2 (3), 214-222, 2019
682019
Envisioning the future of transhumant pastoralism through participatory scenario planning: a case study in Spain
E Oteros-Rozas, B Martín-López, CA López, I Palomo, JA González
The Rangeland Journal 35 (3), 251-272, 2013
642013
Key knowledge gaps to achieve global sustainability goals
ME Mastrángelo, N Pérez-Harguindeguy, L Enrico, E Bennett, S Lavorel, ...
Nature Sustainability 2 (12), 1115-1121, 2019
622019
Assessing the effects of seasonal grazing on holm oak regeneration: implications for the conservation of Mediterranean dehesas
CP Carmona, FM Azcárate, E Oteros-Rozas, JA González, B Peco
Biological Conservation 159, 240-247, 2013
622013
Local perceptions on social-ecological dynamics in Latin America in three community-based natural resource management systems
M del Mar Delgado-Serrano, E Oteros-Rozas, P Vanwildemeersch, ...
Ecology and Society 20 (4), 2015
422015
Evaluating ecosystem services in transhumance cultural landscapesan interdisciplinary and participatory framework
E Oteros-Rozas, JA González, B Martín-López, CA López, P Zorrilla-Miras, ...
Gaia-Ecological Perspectives for Science and Society 21 (3), 185-193, 2012
402012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20