Παρακολούθηση
Marianna Obrist
Marianna Obrist
University College London, Department of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
User experience evaluation methods: current state and development needs
APOS Vermeeren, ELC Law, V Roto, M Obrist, J Hoonhout, ...
Proceedings of the 6th Nordic conference on human-computer interaction …, 2010
7752010
Live-streaming changes the (video) game
T Smith, M Obrist, P Wright
Proceedings of the 11th european conference on Interactive TV and video, 131-138, 2013
2382013
Crowdsourcing: Leveraging innovation through online idea competitions
FM Schweitzer, W Buchinger, O Gassmann, M Obrist
Research-Technology Management 55 (3), 32-38, 2012
1512012
Talking about tactile experiences
M Obrist, SA Seah, S Subramanian
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2013
1462013
User experience evaluation methods in academic and industrial contexts
V Roto, M Obrist, K Väänänen-Vainio-Mattila
Proceedings of the Workshop UXEM 9, 1-5, 2009
1382009
Trends in the living room and beyond: results from ethnographic studies using creative and playful probing
R Bernhaupt, M Obrist, A Weiss, E Beck, M Tscheligi
Computers in Entertainment (CIE) 6 (1), 1-23, 2008
1222008
Not just seeing, but also feeling art: Mid-air haptic experiences integrated in a multisensory art exhibition
CT Vi, D Ablart, E Gatti, C Velasco, M Obrist
International Journal of Human-Computer Studies 108, 1-14, 2017
1172017
Opportunities for odor: experiences with smell and implications for technology
M Obrist, AN Tuch, K Hornbaek
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2014
1082014
Digitizing the chemical senses: Possibilities & pitfalls
C Spence, M Obrist, C Velasco, N Ranasinghe
International Journal of Human-Computer Studies 107, 62-74, 2017
1062017
Interactive TV for the home: An ethnographic study on users' requirements and experiences
M Obrist, R Bernhaupt, M Tscheligi
Intl. Journal of Human–Computer Interaction 24 (2), 174-196, 2008
1062008
Emotions mediated through mid-air haptics
M Obrist, S Subramanian, E Gatti, B Long, T Carter
Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing …, 2015
1022015
Temporal, affective, and embodied characteristics of taste experiences: A framework for design
M Obrist, R Comber, S Subramanian, B Piqueras-Fiszman, C Velasco, ...
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2014
952014
User experience evaluation: do you know which method to use?
M Obrist, V Roto, K Väänänen-Vainio-Mattila
CHI'09 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2763-2766, 2009
952009
Multisensory experiences in HCI
M Obrist, E Gatti, E Maggioni, CT Vi, C Velasco
IEEE MultiMedia 24 (2), 9-13, 2017
742017
Next steps for human-computer integration
FF Mueller, P Lopes, P Strohmeier, W Ju, C Seim, M Weigel, ...
Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2020
722020
Multisensory technology for flavor augmentation: a mini review
C Velasco, M Obrist, O Petit, C Spence
Frontiers in psychology, 26, 2018
632018
Playful probing: making probing more fun
R Bernhaupt, A Weiss, M Obrist, M Tscheligi
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 606-619, 2007
592007
Using spatiotemporal modulation to draw tactile patterns in mid-air
W Frier, D Ablart, J Chilles, B Long, M Giordano, M Obrist, S Subramanian
International Conference on Human Haptic Sensing and Touch Enabled Computer …, 2018
572018
Sensing the future of HCI: touch, taste, and smell user interfaces
M Obrist, C Velasco, C Vi, N Ranasinghe, A Israr, A Cheok, C Spence, ...
interactions 23 (5), 40-49, 2016
542016
Usability and usage of iTV services: lessons learned in an Austrian field trial
R Bernhaupt, M Obrist, M Tscheligi
Computers in Entertainment (CIE) 5 (2), 6, 2007
542007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20