Παρακολούθηση
Christos Garoufis
Christos Garoufis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Augmentation methods on monophonic audio for instrument classification in polyphonic music
A Kratimenos, K Avramidis, C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 156-160, 2021
232021
E-Prevention: Advanced Support System for Monitoring and Relapse Prevention in Patients with Psychotic Disorders Analyzing Long-Term Multimodal Data from Wearables and Video …
A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, N Efthymiou, P Maragos, A Menychtas, ...
Sensors 22 (19), 7544, 2022
202022
Deep Convolutional and Recurrent Networks for Polyphonic Instrument Classification from Monophonic Raw Audio Waveforms
K Avramidis, A Kratimenos, C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
132021
An LSTM-Based Dynamic Chord Progression Generation System for Interactive Music Performance
C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
132020
Multiscale Fractal Analysis on EEG Signals for Music-Induced Emotion Recognition
K Avramidis, A Zlatintsi, C Garoufis, P Maragos
2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1316-1320, 2021
112021
A web-based real-time kinect application for gestural interaction with virtual musical instruments
A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, A Tsiami, K Kritsis, ...
Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion, 1-6, 2018
112018
An Unsupervised Learning Approach for Detecting Relapses from Spontaneous Speech in Patients with Psychosis
C Garoufis, A Zlatintsi, PP Filntisis, N Efthymiou, E Kalisperakis, ...
2021 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics …, 2021
102021
Towards Unsupervised Subject-Independent Speech-Based Relapse Detection in Patients with Psychosis using Variational Autoencoders
C Garoufis, A Zlatintsi, PP Filntisis, N Efthymiou, E Kalisperakis, ...
2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 175-179, 2022
72022
Enhancing Affective Representations Of Music-Induced Eeg Through Multimodal Supervision And Latent Domain Adaptation
K Avramidis, C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
52022
HTMD-Net: A Hybrid Masking-Denoising Approach to Time-Domain Monaural Singing Voice Separation
C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 341-345, 2021
32021
From Digital Phenotype Identification To Detection Of Psychotic Relapses
N Efthymiou, G Retsinas, PP Filntisis, C Garoufis, A Zlatintsi, ...
2023 IEEE 11th International Conference on Healthcare Informatics (ICHI …, 2023
22023
Multi-Source Contrastive Learning from Musical Audio
C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
arXiv preprint arXiv:2302.07077, 2023
22023
iMuSciCA Workbench: Web-based Music Activities For Science Education
K Kritsis, C Garoufis, A Zlatintsi, M Bouillon, C Acosta, D Martín-Albo, ...
Journal of the Audio Engineering Society 68 (10), 738-746, 2020
22020
An Environment for Gestural Interaction with 3D Virtual Musical Instruments as an Educational Tool
C Garoufis, A Zlatintsi, K Kritsis, PP Filntisis, V Katsouros, P Maragos
2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1-5, 2019
22019
Person Identification and Relapse Detection from Continuous Recordings of Biosignals Challenge: Overview and Results
A Zlatintsi, PP Filntisis, N Efthymiou, C Garoufis, G Retsinas, ...
IEEE Open Journal of Signal Processing, 2024
12024
Relapse Prediction from Long-Term Wearable Data Using Self-Supervised Learning and Survival Analysis
E Fekas, A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, N Efthymiou, P Maragos
ICASSP 2023-2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2023
12023
A Collaborative System for Composing Music via Motion Using a Kinect Sensor and Skeletal Data
C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
Proc. Sound and Music Computing Conference (SMC-2018), 2018
12018
Pre-training Music Classification Models via Music Source Separation
C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
arXiv preprint arXiv:2310.15845, 2023
2023
E-Prevention: The ICASSP-2023 Challenge on Person Identification and Relapse Detection from Continuous Recordings of Biosignals
A Zlatintsi, PP Filntisis, N Efthymiou, C Garoufis, G Retsinas, ...
ICASSP 2023-2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2023
2023
Exploring Polyphonic Accompaniment Generation using Generative Adversarial Networks
D Charitou, C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20