Παρακολούθηση
Masatoshi Yoshikawa
Masatoshi Yoshikawa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα i.kyoto-u.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive web search based on user profile constructed without any effort from users
K Sugiyama, K Hatano, M Yoshikawa
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, 675-684, 2004
10852004
XRel: a path-based approach to storage and retrieval of XML documents using relational databases
M Yoshikawa, T Amagasa, T Shimura, S Uemura
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 1 (1), 110-141, 2001
9172001
FTW: fast similarity search under the time warping distance
Y Sakurai, M Yoshikawa, C Faloutsos
Proceedings of the twenty-fourth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 2005
3352005
The A-tree: An index structure for high-dimensional spaces using relative approximation
Y Sakurai, M Yoshikawa, S Uemura, H Kojima
VLDB 2000, 5-16, 2000
3302000
Storage and retrieval of XML documents using object-relational databases
T Shimura, M Yoshikawa, S Uemura
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 206-217, 1999
2781999
ILOG: Declarative creation and manipulation of object identifiers
R Hull
2381991
QRS: A robust numbering scheme for XML documents
T Amagasa, M Yoshikawa, S Uemura
Proceedings 19th International Conference on Data Engineering (Cat. No …, 2003
1602003
An XML indexing structure with relative region coordinate
DD Kha, M Yoshikawa, S Uemura
Proceedings 17th International Conference on Data Engineering, 313-320, 2001
1412001
Fast mining and forecasting of complex time-stamped events
Y Matsubara, Y Sakurai, C Faloutsos, T Iwata, M Yoshikawa
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
1362012
A data model for temporal XML documents
T Amagasa, M Yoshikawa, S Uemura
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 334-344, 2000
1312000
Quantifying differential privacy under temporal correlations
Y Cao, M Yoshikawa, Y Xiao, L Xiong
2017 IEEE 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE), 821-832, 2017
1042017
Schema virtualization in object-oriented databases
K Tanaka, M Yoshikawa, K Ishihara
Proceedings. Fourth International Conference on Data Engineering, 23-30, 1988
1041988
Query processing for distributed databases using generalized semi-joins
Y Kambayashi, M Yoshikawa, S Yajima
Proceedings of the 1982 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1982
931982
The L-index: An indexing structure for efficient subsequence matching in time sequence databases
Y Morinaka, M Yoshikawa, T Amagasa, S Uemura
Proc. 5th PacificAisa Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, 51-60, 2001
892001
Refinement of TF-IDF schemes for web pages using their hyperlinked neighboring pages
K Sugiyama, K Hatano, M Yoshikawa, S Uemura
Proceedings of the fourteenth ACM conference on hypertext and hypermedia …, 2003
812003
Query term disambiguation for Web cross-language information retrieval using a search engine
A Maeda, F Sadat, M Yoshikawa, S Uemura
Proceedings of the fifth international workshop on on Information retrieval …, 2000
752000
Quantifying differential privacy in continuous data release under temporal correlations
Y Cao, M Yoshikawa, Y Xiao, L Xiong
IEEE transactions on knowledge and data engineering 31 (7), 1281-1295, 2018
742018
A path-based relational RDF database
A Matono, T Amagasa, M Yoshikawa, S Uemura
Proceedings of the 16th Australasian database conference-Volume 39, 95-103, 2005
662005
Beyond narrative description: Generating poetry from images by multi-adversarial training
B Liu, J Fu, MP Kato, M Yoshikawa
Proceedings of the 26th ACM international conference on Multimedia, 783-791, 2018
652018
Differentially private real-time data release over infinite trajectory streams
Y Cao, M Yoshikawa
2015 16th IEEE International Conference on Mobile Data Management 2, 68-73, 2015
652015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20