Παρακολούθηση
Shaden Shaar
Shaden Shaar
PhD Student, Cornell University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cornell.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automated fact-checking for assisting human fact-checkers
P Nakov, D Corney, M Hasanain, F Alam, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, ...
IJCAI-21, 2021
1522021
That is a known lie: Detecting previously fact-checked claims
S Shaar, GDS Martino, N Babulkov, P Nakov
ACL-2020, 2020
1392020
Fighting the COVID-19 infodemic: modeling the perspective of journalists, fact-checkers, social media platforms, policy makers, and the society
F Alam, S Shaar, F Dalvi, H Sajjad, A Nikolov, H Mubarak, GDS Martino, ...
EMNLP Findings 2021, 2020
1322020
Overview of CheckThat! 2020: Automatic identification and verification of claims in social media
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 11th …, 2020
1102020
Fighting the COVID-19 infodemic in social media: a holistic perspective and a call to arms
F Alam, F Dalvi, S Shaar, N Durrani, H Mubarak, A Nikolov, ...
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 15 …, 2021
1042021
The CLEF-2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeno, R Míguez, ...
Advances in Information Retrieval: 43rd European Conference on IR Research …, 2021
962021
SemEval-2021 task 6: detection of persuasion techniques in texts and images
D Dimitrov, BB Ali, S Shaar, F Alam, F Silvestri, H Firooz, P Nakov, ...
ACL-IJCNLP SemEval Workshop 2021, 2021
862021
A survey on multimodal disinformation detection
F Alam, S Cresci, T Chakraborty, F Silvestri, D Dimitrov, GDS Martino, ...
COLING 2022, 2021
802021
Overview of the CLEF–2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
752021
Overview of CheckThat! 2020 English: Automatic Identification and Verification of Claims in Social Media.
S Shaar, A Nikolov, N Babulkov, F Alam, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, ...
CLEF (Working Notes) 2696, 2020
592020
Detecting propaganda techniques in memes
D Dimitrov, BB Ali, S Shaar, F Alam, F Silvestri, H Firooz, P Nakov, ...
ACL 2021, 2021
542021
The clef-2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G Da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
European Conference on Information Retrieval, 416-428, 2022
512022
Overview of the clef–2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2022
502022
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! Lab Task 1 on Check-Worthiness Estimation in Tweets and Political Debates.
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
CLEF (Working Notes), 369-392, 2021
502021
Prta: A System to Support the Analysis of Propaganda Techniques in the News
G Da San Martino, S Shaar, Y Zhang, S Yu, A Barrón-Cedeño, P Nakov
ACL-2020, arXiv: 2005.05854, 2020
432020
Overview of the CLEF-2022 CheckThat! lab task 1 on identifying relevant claims in tweets
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G Da San Martino, F Alam, R Míguez, ...
2022 Conference and Labs of the Evaluation Forum, CLEF 2022, 368-392, 2022
372022
Findings of the NLP4IF-2021 shared tasks on fighting the COVID-19 infodemic and censorship detection
S Shaar, F Alam, GDS Martino, A Nikolov, W Zaghouani, P Nakov, ...
ACL NLP4 Workshop 2021, 2021
302021
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! Lab Task 2 on Detecting Previously Fact-Checked Claims in Tweets and Political Debates.
S Shaar, F Haouari, W Mansour, M Hasanain, N Babulkov, F Alam, ...
CLEF (Working Notes), 393-405, 2021
302021
The role of context in detecting previously fact-checked claims
S Shaar, F Alam, GDS Martino, P Nakov
RANLP 2021, 2021
302021
Assisting the human fact-checkers: detecting all previously fact-checked claims in a document
S Shaar, N Georgiev, F Alam, GDS Martino, A Mohamed, P Nakov
EMNLP Findings 2022, 2021
202021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20