Παρακολούθηση
Niculaua Marius
Niculaua Marius
Romanian Academy, Iasi branch, Research Center for Oenology Iasi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acadiasi.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Antioxidant potential of different plum cultivars during storage
CM Arion, J Tabart, C Kevers, M Niculaua, R Filimon, D Beceanu, ...
Food chemistry 146, 485-491, 2014
942014
New opportunities to valorize biomass wastes into green materials
I Spiridon, RN Darie-Nita, GE Hitruc, J Ludwiczak, IAC Spiridon, ...
Journal of Cleaner Production 133, 235-242, 2016
632016
Mesoporous silica SBA-15, a new adsorbent for bioactive polyphenols from red wine
VV Cotea, CE Luchian, N Bilba, M Niculaua
Analytica Chimica Acta 732, 180-185, 2012
562012
Potential Application of Hippophae Rhamnoides in Wheat Bread Production
A Ghendov-Mosanu, E Cristea, A Patras, R Sturza, S Padureanu, ...
Molecules 25 (6), 1272, 2020
522020
Antioxidant and chemical properties of Inula helenium root extracts
I Spiridon, CB Nechita, M Niculaua, M Silion, A Armatu, CA Teacă, ...
Central European Journal of Chemistry 11, 1699-1709, 2013
522013
New pyridazine–fluorine derivatives: Synthesis, chemistry and biological activity. Part II
RA Tucaliuc, VV Cotea, M Niculaua, C Tuchilus, D Mantu, II Mangalagiu
European Journal of Medicinal Chemistry 67, 367-372, 2013
492013
Rose hips, a valuable source of antioxidants to improve gingerbread characteristics
A Ghendov-Mosanu, E Cristea, A Patras, R Sturza, M Niculaua
Molecules 25 (23), 5659, 2020
452020
Fuel and injection characteristics for a biodiesel type fuel from waste cooking oil
R Rosca, E Rakosi, G Manolache, M Niculaua
SAE Technical Paper, 2005
402005
Characterization of biological active compounds from Verbascum phlomoides by chromatography techniques. I. Gas chromatography
A Armatu, R Bodirlau, CB Nechita, M Niculaua, CA Teaca, M Ichim, ...
Romanian Biotechnological Letters 16 (4), 6297-6304, 2011
332011
Influence of pH and ionic strength on the color parameters and antioxidant properties of an ethanolic red grape marc extract
E Cristea, R Sturza, P Jauregi, M Niculaua, A Ghendov‐Moșanu, ...
Journal of Food Biochemistry 43 (4), e12788, 2019
302019
Physico-chemical and antioxidant properties of new sweet cherry cultivars from Iaşi, Romania
S Sîrbu, M Niculaua, O Chiriţă
Agronomy Research 10 (1-2), 341-350, 2012
272012
The influence of the different techniques of maceration on the aromatic and phenolic profile of the Busuioacă de Bohotin wine
AC Tartian, VV Cotea, M Niculaua, CI Zamfir, CL Colibaba, AM Moroşanu
Bio web of conferences 9, 02032, 2017
262017
Chemical Composition and Antioxidant Activity of Ammi visnaga L. Essential Oil
FZ Kamal, GD Stanciu, R Lefter, VV Cotea, M Niculaua, DC Ababei, ...
Antioxidants 11 (2), 347, 2022
252022
Study on the anthocyanin content of some sour cherry varieties grown in Iaşi area, Romania
VR Filimon, D Beceanu, M Niculaua, C Arion
" Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2010
252010
Evaluation of phenolic compounds content in grape seeds.
VV Cotea, C Luchian, M Niculaua, CI Zamfir, I Moraru, BC Nechita, ...
Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ) 17 (4), 2018
242018
Influence of different commercial yeasts on volatile fraction of sparkling wines
VV Cotea, MC Focea, CE Luchian, LC Colibaba, EC Scutarașu, N Marius, ...
Foods 10 (2), 247, 2021
182021
Synthetic dye’s substitution with chokeberry extract in jelly candies
A Ghendov-Mosanu, E Cristea, R Sturza, M Niculaua, A Patras
Journal of food science and technology 57, 4383-4394, 2020
152020
Synthesis from norambreinolide, structure, and antimicrobial activity of dihomodrimane sesquiterpenoids with azine, hydrazide, and dihydrazide fragments
AN Aricu, KI Kuchkova, AN Barba, IP Dragalin, SG Shova, N Vornicu, ...
Chemistry of Natural Compounds 52, 1029-1036, 2016
152016
Assessment of major volatile and phenolic compounds from ‘Fetească regală’wine samples after pre-fermentative treatments using GC-MS Analysis and HPLC analysis
AM Moroșanu, CE Luchian, M Niculaua, CL Colibaba, AC TarȚIan, ...
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46 (1), 247-259, 2018
142018
Study on the profile of anthocyans from red wines obtained by different technological variants of maceration-fermentation
G Odăgeriu, M Niculaua, VV Cotea, B Găină, CI Zamfir
" Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2007
142007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20