Παρακολούθηση
Didier Colle
Didier Colle
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ugent.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Trends in worldwide ICT electricity consumption from 2007 to 2012
W Van Heddeghem, S Lambert, B Lannoo, D Colle, M Pickavet, ...
Computer communications 50, 64-76, 2014
6852014
Worldwide energy needs for ICT: The rise of power-aware networking
M Pickavet, W Vereecken, S Demeyer, P Audenaert, B Vermeulen, ...
2008 2nd international symposium on advanced networks and telecommunication …, 2008
4462008
Pan-European optical transport networks: An availability-based comparison
SD Maesschalck, D Colle, I Lievens, M Pickavet, P Demeester, C Mauz, ...
Photonic Network Communications 5, 203-225, 2003
2952003
Power consumption in telecommunication networks: overview and reduction strategies
W Vereecken, W Van Heddeghem, M Deruyck, B Puype, B Lannoo, ...
IEEE Communications Magazine 49 (6), 62-69, 2011
2902011
Power consumption modeling in optical multilayer networks
W Van Heddeghem, F Idzikowski, W Vereecken, D Colle, M Pickavet, ...
Photonic Network Communications 24, 86-102, 2012
2892012
OpenFlow: Meeting carrier-grade recovery requirements
S Sharma, D Staessens, D Colle, M Pickavet, P Demeester
Computer Communications 36 (6), 656-665, 2013
2832013
Worldwide electricity consumption of communication networks
S Lambert, W Van Heddeghem, W Vereecken, B Lannoo, D Colle, ...
Optics express 20 (26), B513-B524, 2012
2512012
IST-LASAGNE: Towards all-optical label swapping employing optical logic gates and optical flip-flops
F Ramos, E Kehayas, JM Martinez, R Clavero, J Marti, L Stampoulidis, ...
Journal of Lightwave Technology 23 (10), 2993, 2005
2472005
Enabling fast failure recovery in OpenFlow networks
S Sharma, D Staessens, D Colle, M Pickavet, P Demeester
2011 8th International Workshop on the Design of Reliable Communication …, 2011
2282011
Radio-over-fiber-based solution to provide broadband internet access to train passengers [Topics in Optical Communications]
B Lannoo, D Colle, M Pickavet, P Demeester
IEEE Communications Magazine 45 (2), 56-62, 2007
2012007
Overall ICT footprint and green communication technologies
W Vereecken, W Van Heddeghem, D Colle, M Pickavet, P Demeester
2010 4th International Symposium on Communications, Control and Signal …, 2010
1922010
Optical networks for grid and cloud computing applications
C Develder, M De Leenheer, B Dhoedt, M Pickavet, D Colle, F De Turck, ...
Proceedings of the IEEE 100 (5), 1149-1167, 2012
1912012
Data-centric optical networks and their survivability
D Colle, S De Maesschalck, C Develder, P Van Heuven, A Groebbens, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 20 (1), 6-20, 2002
1872002
Network service chaining with optimized network function embedding supporting service decompositions
S Sahhaf, W Tavernier, M Rost, S Schmid, D Colle, M Pickavet, ...
Computer Networks 93, 492-505, 2015
1862015
Software defined networking: Meeting carrier grade requirements
D Staessens, S Sharma, D Colle, M Pickavet, P Demeester
2011 18th IEEE workshop on local & metropolitan area networks (LANMAN), 1-6, 2011
1782011
General availability model for multilayer transport networks
S Verbrugge, D Colle, P Demeester, R Huelsermann, M Jaeger
DRCN 2005). Proceedings. 5th International Workshop on Design of Reliable …, 2005
1562005
Intelligent optical networking for multilayer survivability
S De Maesschalck, D Colle, A Groebbens, C Develder, A Lievens, ...
IEEE communications Magazine 40 (1), 42-49, 2002
1442002
Fast failure recovery for in-band OpenFlow networks
S Sharma, D Staessens, D Colle, M Pickavet, P Demeester
2013 9th international conference on the Design of reliable communication …, 2013
1352013
Methodology and input availability parameters for calculating OpEx and CapEx costs for realistic network scenarios
S Verbrugge, D Colle, M Pickavet, P Demeester, S Pasqualini, A Iselt, ...
Journal of Optical Networking 5 (6), 509-520, 2006
1212006
Survey on terahertz nanocommunication and networking: A top-down perspective
F Lemic, S Abadal, W Tavernier, P Stroobant, D Colle, E Alarcón, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (6), 1506-1543, 2021
1172021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20