Παρακολούθηση
曾薇 Wei Zeng
曾薇 Wei Zeng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα xjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ricci flow for 3D shape analysis
W Zeng, D Samaras, XD Gu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 32 (4 …, 2010
1452010
Measuring daily accessed street greenery: A human-scale approach for informing better urban planning practices
Y Ye, D Richards, Y Lu, X Song, Y Zhuang, W Zeng, T Zhong
Landscape and Urban Planning 191, 103434, 2019
1442019
Optimal mass transport for shape matching and comparison
Z Su, Y Wang, R Shi, W Zeng, J Sun, F Luo, X Gu
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (11), 2246 …, 2015
992015
Supine and prone colon registration using quasi-conformal mapping
W Zeng, J Marino, K Chaitanya Gurijala, X Gu, A Kaufman
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG) 16 (6), 2010
952010
Registration for 3D surfaces with large deformations using quasi-conformal curvature flow
W Zeng, XD Gu
CVPR 2011, 2457-2464, 2011
852011
The visual quality of streets: A human-centred continuous measurement based on machine learning algorithms and street view images
Y Ye, W Zeng, Q Shen, X Zhang, Y Lu
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 46 (8), 1439-1457, 2019
782019
Optimization of surface registrations using Beltrami holomorphic flow
LM Lui, TW Wong, W Zeng, X Gu, PM Thompson, TF Chan, ST Yau
Journal of Scientific Computing, 1-29, 2012
772012
3D non-rigid surface matching and registration based on holomorphic differentials
W Zeng, Y Zeng, Y Wang, X Yin, X Gu, D Samaras
The 10th European Conference on Computer Vision (ECCV'08), 1-14, 2008
762008
Resilient routing for sensor networks using hyperbolic embedding of universal covering space
W Zeng, R Sarkar, F Luo, X Gu, J Gao
Proceedings IEEE INFOCOM 2010, 1-9, 2010
642010
The unified discrete surface Ricci flow
M Zhang, R Guo, W Zeng, F Luo, ST Yau, X Gu
Graphical Models 76 (5), 321-339, 2014
592014
Ricci flow for shape analysis and surface registration: theories, algorithms and applications
WZXD Gu
Springer, 2013
57*2013
An automatic 3D expression recognition framework based on sparse representation of conformal images
W Zeng, H Li, L Chen, JM Morvan, XD Gu
2013 10th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and …, 2013
552013
Composition and configuration patterns in multiple-view visualizations
X Chen, W Zeng, Y Lin, HM Ai-Maneea, J Roberts, R Chang
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 27 (2), 1514-1524, 2020
522020
Computing quasiconformal maps using an auxiliary metric and discrete curvature flow
W Zeng, LM Lui, F Luo, TFC Chan, ST Yau, DX Gu
Numerische Mathematik, 1-33, 2012
512012
Smart construction site in mega construction projects: A case study on island tunneling project of Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge
H Zhou, H Wang, W Zeng
Frontiers of Engineering Management 5 (1), 78-87, 2018
502018
Numerical computation of surface conformal mappings
DX Gu, W Zeng, F Luo, ST Yau
Computational Methods and Functional Theory (CMFT) 11 (2), 747-787, 2011
492011
Surface quasi-conformal mapping by solving Beltrami equations
W Zeng, F Luo, S Yau, X Gu
Mathematics of Surfaces XIII, 391-408, 2009
482009
Ricci flow for shape analysis and surface registration: theories, algorithms and applications
W Zeng, XD Gu
Springer Science & Business Media, 2013
472013
Shape analysis of vestibular systems in Adolescent Idiopathic Scoliosis using geodesic spectra
W Zeng, L Lui, L Shi, D Wang, W Chu, J Cheng, J Hua, ST Yau, X Gu
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2010, 538-546, 2010
472010
Generalized Koebe's method for conformal mapping multiply connected domains
W Zeng, X Yin, M Zhang, F Luo, X Gu
SIAM/ACM Joint Conference on Geometric and Physical Modeling (SPM'09 ), 89-100, 2009
452009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20