Παρακολούθηση
Iyad Rahwan
Iyad Rahwan
Center for Humans & Machines, Max Planck Institute for Human Development
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpib-berlin.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The social dilemma of autonomous vehicles
JF Bonnefon, A Shariff, I Rahwan
Science 352 (6293), 1573-1576, 2016
18012016
The moral machine experiment
E Awad, S Dsouza, R Kim, J Schulz, J Henrich, A Shariff, JF Bonnefon, ...
Nature 563 (7729), 59-64, 2018
16862018
Argumentation in artificial intelligence
I Rahwan, GR Simari
Springer-Verlag New York Inc, 2009
10072009
Machine behaviour
I Rahwan, M Cebrian, N Obradovich, J Bongard, JF Bonnefon, C Breazeal, ...
Nature 568, 477–486, 2019
8812019
Using millions of emoji occurrences to learn any-domain representations for detecting sentiment, emotion and sarcasm
B Felbo, A Mislove, A Søgaard, I Rahwan, S Lehmann
arXiv preprint arXiv:1708.00524, 2017
8542017
Argumentation-based negotiation
I Rahwan, SD Ramchurn, NR Jennings, P Mcburney, S Parsons, ...
The Knowledge Engineering Review 18 (4), 343-375, 2003
7042003
Towards an argument interchange format
C Chesñevar, J McGinnis, S Modgil, I Rahwan, C Reed, G Simari, ...
The Knowledge Engineering Review 21 (4), 293-316, 2006
4412006
Society-in-the-loop: programming the algorithmic social contract
I Rahwan
Ethics and information technology 20 (1), 5-14, 2018
4052018
A genetic algorithm approach for location-inventory-routing problem with perishable products
A Hiassat, A Diabat, I Rahwan
Journal of manufacturing systems 42, 93-103, 2017
3442017
Toward understanding the impact of artificial intelligence on labor
MR Frank, D Autor, JE Bessen, E Brynjolfsson, M Cebrian, DJ Deming, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (14), 6531-6539, 2019
3312019
Empirical evidence of mental health risks posed by climate change
N Obradovich, R Migliorini, MP Paulus, I Rahwan
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (43), 10953-10958, 2018
3162018
Psychological roadblocks to the adoption of self-driving vehicles
A Shariff, JF Bonnefon, I Rahwan
Nature Human Behaviour 1 (10), 694-696, 2017
2972017
Time-Critical Social Mobilization
G Pickard, W Pan, I Rahwan, M Cebrian, R Crane, A Madan, A Pentland
Science 334 (6055), 509-512, 2011
2912011
Laying the foundations for a world wide argument web
I Rahwan, F Zablith, C Reed
Artificial Intelligence 171 (10-15), 897-921, 2007
2752007
Intelligent agents for automated one-to-many e-commerce negotiation
I Rahwan, R Kowalczyk, HH Pham
Australian Computer Science Communications 24 (1), 197-204, 2002
2252002
Cooperating with machines
JW Crandall, M Oudah, Tennom, F Ishowo-Oloko, S Abdallah, ...
Nature communications 9 (1), 233, 2018
2122018
Universals and variations in moral decisions made in 42 countries by 70,000 participants
E Awad, S Dsouza, A Shariff, I Rahwan, JF Bonnefon
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (5), 2332-2337, 2020
1922020
An argumentation-based approach for practical reasoning
I Rahwan, L Amgoud
Argumentation in Multi-Agent Systems, 74-90, 2007
1882007
A voting-based system for ethical decision making
R Noothigattu, S Gaikwad, E Awad, S Dsouza, I Rahwan, P Ravikumar, ...
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
1782018
Unpacking the polarization of workplace skills
A Alabdulkareem, MR Frank, L Sun, B AlShebli, C Hidalgo, I Rahwan
Science advances 4 (7), eaao6030, 2018
1772018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20