Παρακολούθηση
Yu-Chen Hu (胡育誠)
Yu-Chen Hu (胡育誠)
Dept. of Computer Science, Tunghai University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα thu.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reversible image hiding scheme using predictive coding and histogram shifting
P Tsai, YC Hu, HL Yeh
Signal processing 89 (6), 1129-1143, 2009
8102009
A fast and secure image hiding scheme based on LSB substitution
CC Chang, MH Lin, YC Hu
International journal of pattern recognition and artificial intelligence 16 …, 2002
1862002
Hiding secret data in images via predictive coding
YH Yu, CC Chang, YC Hu
Pattern recognition 38 (5), 691-705, 2005
1812005
A systematic review of artificial intelligence techniques in cancer prediction and diagnosis
Y Kumar, S Gupta, R Singla, YC Hu
Archives of Computational Methods in Engineering 29 (4), 2043-2070, 2022
1372022
A novel secret sharing technique using QR code
JC Chuang, YC Hu, HJ Ko
International Journal of Image Processing 4 (5), 468-475, 2010
1252010
A fuzzy convolutional neural network for enhancing multi-focus image fusion
K Bhalla, D Koundal, B Sharma, YC Hu, A Zaguia
Journal of Visual Communication and Image Representation 84, 103485, 2022
1222022
Context-aware scheduling in Fog computing: A survey, taxonomy, challenges and future directions
MSU Islam, A Kumar, YC Hu
Journal of Network and Computer Applications 180, 103008, 2021
1112021
A fast LBG codebook training algorithm for vector quantization
CC Chang, YC Hu
IEEE transactions on consumer Electronics 44 (4), 1201-1208, 1998
1011998
High-capacity image hiding scheme based on vector quantization
YC Hu
Pattern Recognition 39 (9), 1715-1724, 2006
992006
A color image watermarking scheme based on color quantization
P Tsai, YC Hu, CC Chang
Signal processing 84 (1), 95-106, 2004
982004
A novel reversible image authentication scheme for digital images
CC Lo, YC Hu
Signal processing 98, 174-185, 2014
892014
Lossless recovery of a VQ index table with embedded secret data
CC Chang, WC Wu, YC Hu
Journal of Visual Communication and Image Representation 18 (3), 207-216, 2007
852007
High capacity reversible data hiding scheme based on residual histogram shifting for block truncation coding
IC Chang, YC Hu, WL Chen, CC Lo
Signal Processing 108, 376-388, 2015
782015
Fast VQ codebook search algorithm for grayscale image coding
YC Hu, BH Su, CC Tsou
Image and Vision Computing 26 (5), 657-666, 2008
762008
Efficient load balancing algorithm for cloud computing network
CL Hung, H Wang, YC Hu
International conference on information science and technology (IST 2012), 28-30, 2012
752012
An adaptive traffic routing approach toward load balancing and congestion control in Cloud–MANET ad hoc networks
S Dalal, B Seth, V Jaglan, M Malik, Surbhi, N Dahiya, U Rani, DN Le, ...
Soft Computing 26 (11), 5377-5388, 2022
692022
Reversible data hiding in VQ index table with lossless coding and adaptive switching mechanism
C Qin, YC Hu
Signal Processing 129, 48-55, 2016
692016
Accelerated k-means clustering algorithm for colour image quantization
YC Hu, BH Su
The Imaging Science Journal 56 (1), 29-40, 2008
692008
K-means-based color palette design scheme with the use of stable flags
YC Hu, MG Lee
Journal of Electronic Imaging 16 (3), 033003-033003-11, 2007
682007
Residential consumer-centric demand-side management based on energy disaggregation-piloting constrained swarm intelligence: Towards edge computing
YH Lin, YC Hu
Sensors 18 (5), 1365, 2018
672018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20