Παρακολούθηση
Yu-Chen Hu (胡育誠)
Yu-Chen Hu (胡育誠)
Dept. of Computer Science, Tunghai University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα thu.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reversible image hiding scheme using predictive coding and histogram shifting
P Tsai, YC Hu, HL Yeh
Signal processing 89 (6), 1129-1143, 2009
7802009
A fast and secure image hiding scheme based on LSB substitution
CC Chang, MH Lin, YC Hu
International journal of pattern recognition and artificial intelligence 16 …, 2002
1762002
Hiding secret data in images via predictive coding
YH Yu, CC Chang, YC Hu
Pattern recognition 38 (5), 691-705, 2005
1752005
A novel secret sharing technique using QR code
JC Chuang, YC Hu, HJ Ko
International Journal of Image Processing 4 (5), 468-475, 2010
1212010
A color image watermarking scheme based on color quantization
P Tsai, YC Hu, CC Chang
Signal processing 84 (1), 95-106, 2004
982004
High-capacity image hiding scheme based on vector quantization
YC Hu
Pattern Recognition 39 (9), 1715-1724, 2006
962006
A fast LBG codebook training algorithm for vector quantization
CC Chang, YC Hu
IEEE transactions on consumer Electronics 44 (4), 1201-1208, 1998
961998
A fuzzy convolutional neural network for enhancing multi-focus image fusion
K Bhalla, D Koundal, B Sharma, YC Hu, A Zaguia
Journal of Visual Communication and Image Representation 84, 103485, 2022
932022
A novel reversible image authentication scheme for digital images
CC Lo, YC Hu
Signal processing 98, 174-185, 2014
852014
Lossless recovery of a VQ index table with embedded secret data
CC Chang, WC Wu, YC Hu
Journal of Visual Communication and Image Representation 18 (3), 207-216, 2007
832007
A systematic review of artificial intelligence techniques in cancer prediction and diagnosis
Y Kumar, S Gupta, R Singla, YC Hu
Archives of Computational Methods in Engineering, 1-28, 2021
812021
High capacity reversible data hiding scheme based on residual histogram shifting for block truncation coding
IC Chang, YC Hu, WL Chen, CC Lo
Signal Processing 108, 376-388, 2015
762015
Fast VQ codebook search algorithm for grayscale image coding
YC Hu, BH Su, CC Tsou
Image and Vision Computing 26 (5), 657-666, 2008
742008
Efficient load balancing algorithm for cloud computing network
CL Hung, H Wang, YC Hu
International conference on information science and technology (IST 2012), 28-30, 2012
712012
An adaptive image authentication scheme for vector quantization compressed image
JC Chuang, YC Hu
Journal of Visual Communication and Image Representation 22 (5), 440-449, 2011
672011
Reversible data hiding in VQ index table with lossless coding and adaptive switching mechanism
C Qin, YC Hu
Signal Processing 129, 48-55, 2016
662016
Accelerated k-means clustering algorithm for colour image quantization
YC Hu, BH Su
The Imaging Science Journal 56 (1), 29-40, 2008
652008
K-means-based color palette design scheme with the use of stable flags
YC Hu, MG Lee
Journal of Electronic Imaging 16 (3), 033003-033003-11, 2007
622007
Residential consumer-centric demand-side management based on energy disaggregation-piloting constrained swarm intelligence: Towards edge computing
YH Lin, YC Hu
Sensors 18 (5), 1365, 2018
602018
Context-aware scheduling in Fog computing: A survey, taxonomy, challenges and future directions
MSU Islam, A Kumar, YC Hu
Journal of Network and Computer Applications 180, 103008, 2021
592021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20