Παρακολούθηση
Andrew McCallum
Andrew McCallum
Distinguished Professor of Computer Science, University of Massachusetts Amherst
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umass.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data
J Lafferty, A McCallum, FCN Pereira
170802001
A comparison of event models for naive bayes text classification
A McCallum, K Nigam
AAAI-98 workshop on learning for text categorization 752 (1), 41-48, 1998
54481998
Text classification from labeled and unlabeled documents using EM
K Nigam, AK McCallum, S Thrun, T Mitchell
Machine learning 39 (2), 103-134, 2000
41202000
Mallet: A machine learning for language toolkit
AK McCallum
http://mallet. cs. umass. edu, 2002
29722002
An introduction to conditional random fields
C Sutton, A McCallum
Foundations and Trends® in Machine Learning 4 (4), 267-373, 2012
24812012
Maximum entropy Markov models for information extraction and segmentation.
A McCallum, D Freitag, FCN Pereira
Icml 17 (2000), 591-598, 2000
20132000
Introduction to statistical relational learning
D Koller, N Friedman, S Džeroski, C Sutton, A McCallum, A Pfeffer, ...
MIT press, 2007
19302007
Optimizing semantic coherence in topic models
D Mimno, H Wallach, E Talley, M Leenders, A McCallum
Proceedings of the 2011 conference on empirical methods in natural language …, 2011
18812011
Topics over time: a non-markov continuous-time model of topical trends
X Wang, A McCallum
Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2006
18202006
Energy and policy considerations for deep learning in NLP
E Strubell, A Ganesh, A McCallum
arXiv preprint arXiv:1906.02243, 2019
17682019
Early results for named entity recognition with conditional random fields, feature induction and web-enhanced lexicons
A McCallum, W Li
15662003
Efficient clustering of high-dimensional data sets with application to reference matching
A McCallum, K Nigam, LH Ungar
Proceedings of the sixth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2000
15142000
Toward optimal active learning through monte carlo estimation of error reduction
N Roy, A McCallum
ICML, Williamstown 2, 441-448, 2001
15082001
Using maximum entropy for text classification
K Nigam, J Lafferty, A McCallum
IJCAI-99 workshop on machine learning for information filtering 1 (1), 61-67, 1999
13591999
Modeling relations and their mentions without labeled text
S Riedel, L Yao, A McCallum
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2010
12372010
Employing EM and Pool-Based Active Learning for Text Classification.
A McCallum, K Nigam
ICML 98, 350-358, 1998
11821998
Automating the construction of internet portals with machine learning
AK McCallum, K Nigam, J Rennie, K Seymore
Information Retrieval 3 (2), 127-163, 2000
11472000
Distributional clustering of words for text classification
LD Baker, AK McCallum
Proceedings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on …, 1998
11031998
Learning to extract symbolic knowledge from the World Wide Web
M Craven, A McCallum, D PiPasquo, T Mitchell, D Freitag
Carnegie-mellon univ pittsburgh pa school of computer Science, 1998
10011998
Bow: A toolkit for statistical language modeling, text retrieval, classification and clustering
AK McCallum
CMU: Pittsburgh, PA, 1996
941*1996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20