Παρακολούθηση
Frederik Schulte
Frederik Schulte
Assistant Professor, Delft University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reducing port-related empty truck emissions: a mathematical approach for truck appointments with collaboration
F Schulte, E Lalla-Ruiz, RG González-Ramírez, S Voß
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 105, 195-212, 2017
1042017
Increasing acceptance of free-floating car sharing systems using smart relocation strategies: a survey based study of car2go Hamburg
S Herrmann, F Schulte, S Voß
Computational Logistics: 5th International Conference, ICCL 2014, Valparaiso …, 2014
1022014
On the Way to a Minimum Baseline in IT Governance: Using Expert Views for Selective Implementation of COBIT 5
Y Bartens, F Schulte, S de Haes, S Voss, Y Lamoen
702015
Integrating People and Freight Transportation Using Shared Autonomous Vehicles with Compartments
B Alves Beirigo, F Schulte, RR Negenborn
IFAC-Elsevier, 2018
65*2018
Decision support for environmental-friendly vehicle relocations in free-floating car sharing systems: The case of car2go
F Schulte, S Voß
Procedia Cirp 30, 275-280, 2015
642015
Reducing port-related truck emissions: Coordinated truck appointments to reduce empty truck trips
F Schulte, RG González, S Voß
Computational Logistics: 6th International Conference, ICCL 2015, Delft, The …, 2015
472015
The value of information sharing for platform-based collaborative vehicle routing
J Los, F Schulte, MTJ Spaan, RR Negenborn
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 141, 102011, 2020
352020
E-business IT governance revisited: An attempt towards outlining a novel bi-directional business/IT alignment in COBIT5
Y Bartens, F Schulte, S Voß
2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 4356-4365, 2014
322014
A time-space network model for collision-free routing of planar motions in a multirobot station
J Xin, C Meng, F Schulte, J Peng, Y Liu, RR Negenborn
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (10), 6413-6422, 2020
312020
IT governance for cyber-physical systems: The case of Industry 4.0
M Savtschenko, F Schulte, S Voß
Design, User Experience, and Usability: Theory, Methodology, and Management …, 2017
292017
Empty container management at ports considering pollution, repair options, and street-turns
N Sainz Bernat, F Schulte, S Voß, J Böse
Mathematical problems in engineering 2016, 2016
242016
A visualization approach for reducing the perceived complexity of COBIT 5
Y Bartens, S De Haes, L Eggert, L Heilig, K Maes, F Schulte, S Voß
Advancing the Impact of Design Science: Moving from Theory to Practice: 9th …, 2014
222014
An application of late acceptance hill-climbing to the traveling purchaser problem
A Goerler, F Schulte, S Voß
Computational Logistics: 4th International Conference, ICCL 2013, Copenhagen …, 2013
182013
A business class for autonomous mobility-on-demand: Modeling service quality contracts in dynamic ridesharing systems
BA Beirigo, RR Negenborn, J Alonso-Mora, F Schulte
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 136, 103520, 2022
162022
A learning-based optimization approach for autonomous ridesharing platforms with service-level contracts and on-demand hiring of idle vehicles
BA Beirigo, F Schulte, RR Negenborn
Transportation Science 56 (3), 677-703, 2022
122022
Human aspects in collaborative order picking–letting robotic agents learn about human discomfort
Y Niu, F Schulte, RR Negenborn
Procedia Computer Science 180, 877-886, 2021
122021
Dynamic pricing for user-based rebalancing in free-floating vehicle sharing: A real-world case
N Neijmeijer, F Schulte, K Tierney, H Polinder, RR Negenborn
Computational Logistics: 11th International Conference, ICCL 2020, Enschede …, 2020
122020
Platform-based platooning to connect two autonomous vehicle areas
N Pourmohammad-Zia, F Schulte, RR Negenborn
2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation …, 2020
112020
Collaborative vehicle routing when agents have mixed information sharing attitudes
J Los, F Schulte, MTJ Spaan, RR Negenborn
Transportation Research Procedia 44, 94-101, 2020
112020
Directions for sustainable ports in Latin America and the Caribbean
F Schulte, S Voss, LM Ascencio, RG González-Ramírez
International Journal of Transport Economics 43 (3), 315-337, 2016
112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20