Παρακολούθηση
Emanuele Forte
Emanuele Forte
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα units.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
2-D and 3-D processing and interpretation of multi-fold ground penetrating radar data: a case history from an archaeological site
M Pipan, L Baradello, E Forte, A Prizzon, I Finetti
Journal of Applied geophysics 41 (2-3), 271-292, 1999
1651999
Ground penetrating radar (GPR) attribute analysis for archaeological prospection
W Zhao, E Forte, M Pipan, G Tian
Journal of Applied Geophysics 97, 107-117, 2013
1332013
Determination of Rayleigh wave dispersion curves for near surface applications in unconsolidated sediments
G Dal Moro, M Pipan, E Forte, I Finetti
SEG Technical Program Expanded Abstracts 2003, 1247-1250, 2003
842003
Imaging and characterization of a carbonate hydrocarbon reservoir analogue using GPR attributes
E Forte, M Pipan, D Casabianca, R Di Cuia, A Riva
Journal of Applied Geophysics 81, 76-87, 2012
832012
Integrated seismic tomography and ground-penetrating radar (GPR) for the high-resolution study of burial mounds (tumuli)
E Forte, M Pipan
Journal of Archaeological Science 35 (9), 2614-2623, 2008
752008
Review of multi-offset GPR applications: Data acquisition, processing and analysis
E Forte, M Pipan
Signal processing 132, 210-220, 2017
742017
Velocity analysis from common offset GPR data inversion: theory and application to synthetic and real data
E Forte, M Dossi, M Pipan, RR Colucci
Geophysical Journal International 197 (3), 1471-1483, 2014
692014
A multidisciplinary approach for rock spreading and block sliding investigation in the north-western coast of Malta
M Mantovani, S Devoto, E Forte, A Mocnik, A Pasuto, D Piacentini, ...
Landslides 10 (5), 611-622, 2013
652013
Improved high-resolution GPR imaging and characterization of prehistoric archaeological features by means of attribute analysis
W Zhao, E Forte, ST Levi, M Pipan, G Tian
Journal of Archaeological Science 54, 77-85, 2015
562015
A new fast methodology to estimate the density of frozen materials by means of common offset GPR data
E Forte, M Dossi, RR Colucci, M Pipan
Journal of Applied Geophysics 99, 135-145, 2013
552013
High resolution GPR imaging and joint characterization in limestone
M Pipan, E Forte, F Guangyou, I Finetti
Near Surface Geophysics 1 (1), 39-55, 2003
452003
“Geophysical paleoseismology” through high resolution GPR data: A case of shallow faulting imaging in Central Italy
M Ercoli, C Pauselli, A Frigeri, E Forte, C Federico
Journal of Applied Geophysics 90, 27-40, 2013
442013
A multidisciplinary approach in sinkhole analysis: The Quinis village case study (NE-Italy)
L Zini, C Calligaris, E Forte, L Petronio, E Zavagno, C Boccali, F Cucchi
Engineering Geology 197, 132-144, 2015
372015
Early Roman military fortifications and the origin of Trieste, Italy
F Bernardini, G Vinci, J Horvat, A De Min, E Forte, S Furlani, D Lenaz, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (13), E1520-E1529, 2015
362015
Multifold ground-penetrating radar and resistivity to study the stratigraphy of shallow unconsolidated sediments
M Pipan, E Forte, GD Moro, M Sugan, I Finetti
The Leading Edge 22 (9), 876-881, 2003
352003
3-D GPR data analysis for high-resolution imaging of shallow subsurface faults: the Mt Vettore case study (Central Apennines, Italy)
M Ercoli, C Pauselli, A Frigeri, E Forte, C Federico
Geophysical Journal International 198 (1), 609-621, 2014
342014
Evolution of a karst polje influenced by glaciation: the Gomance piedmont polje (northern Dinaric Alps)
M Žebre, U Stepišnik, RR Colucci, E Forte, G Monegato
Geomorphology 257, 143-154, 2016
332016
Ground penetrating radar study of iron age tombs in southeastern Kazakhstan
M Pipan, L Baradello, E Forte, I Finetti
Archaeological Prospection 8 (3), 141-155, 2001
332001
GPR imaging and characterization of ancient Roman ruins in the Aquileia Archaeological Park, NE Italy
W Zhao, E Forte, F Fontana, M Pipan, G Tian
Measurement 113, 161-171, 2018
322018
Response of ice caves to weather extremes in the southeastern Alps, Europe
RR Colucci, D Fontana, E Forte, M Potleca, M Guglielmin
Geomorphology 261, 1-11, 2016
322016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20