Παρακολούθηση
Lluís Màrquez
Lluís Màrquez
Principal Applied Scientist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introduction to the CoNLL-2005 shared task: Semantic role labeling
X Carreras, L Màrquez
Proceedings of the Ninth Conference on Computational Natural Language …, 2005
10892005
Introduction to the CoNLL-2004 Shared Task: Semantic Role Labeling
X Carreras, L Màrquez
Proceedings of the Eighth Conference on Computational Natural Language …, 2004
10892004
The CoNLL-2009 shared task: Syntactic and semantic dependencies in multiple languages
J Hajic, M Ciaramita, R Johansson, D Kawahara, MA Martí, L Màrquez, ...
Proceedings of the Thirteenth Conference on Computational Natural Language …, 2009
6812009
The CoNLL 2008 shared task on joint parsing of syntactic and semantic dependencies
M Surdeanu, R Johansson, A Meyers, L Màrquez, J Nivre
CoNLL 2008: Proceedings of the Twelfth Conference on Computational Natural …, 2008
6172008
Boosting trees for anti-spam email filtering
X Carreras, L Marquez
arXiv preprint cs/0109015, 2001
5982001
SVMTool: A general POS tagger generator based on Support Vector Machines
J Giménez, L Marquez
Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and …, 2004
5322004
SemEval-2017 Task 3: Community Question Answering
P Nakov, D Hoogeveen, L Màrquez, A Moschitti, H Mubarak, T Baldwin, ...
SemEval 2017, 2017
3632017
Semantic role labeling: an introduction to the special issue
L Màrquez, X Carreras, KC Litkowski, S Stevenson
Computational linguistics 34 (2), 145-159, 2008
3252008
Named entity extraction using adaboost
X Carreras, L Marquez, L Padró
COLING-02: The 6th Conference on Natural Language Learning 2002 (CoNLL-2002), 2002
2942002
Boosting applied to word sense disambiguation
G Escudero, L Marquez, G Rigau
European conference on machine learning, 129-141, 2000
2082000
Semeval-2010 task 1: Coreference resolution in multiple languages
M Recasens, L Màrquez, E Sapena, MA Martí, M Taulé, V Hoste, ...
Proceedings of the 5th international workshop on semantic evaluation, 1-8, 2010
1842010
Fast and accurate part-of-speech tagging: The SVM approach revisited.
J Giménez, L Marquez
RANLP, 153-163, 2003
1732003
Automatic stance detection using end-to-end memory networks
M Mohtarami, R Baly, J Glass, P Nakov, L Màrquez, A Moschitti
arXiv preprint arXiv:1804.07581, 2018
1622018
Integrating stance detection and fact checking in a unified corpus
R Baly, M Mohtarami, J Glass, L Màrquez, A Moschitti, P Nakov
arXiv preprint arXiv:1804.08012, 2018
1582018
Linguistic features for automatic evaluation of heterogenous MT systems
J Giménez, L Màrquez
Proceedings of the Second Workshop on Statistical Machine Translation, 256-264, 2007
1492007
Skip n-grams and ranking functions for predicting script events
B Jans, S Bethard, I Vulic, MF Moens
Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the …, 2012
1462012
A simple named entity extractor using AdaBoost
X Carreras, L Màrquez, L Padró
Proceedings of the seventh conference on Natural language learning at HLT …, 2003
1412003
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims
P Nakov, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
1352018
Fully automated fact checking using external sources
G Karadzhov, P Nakov, L Màrquez, A Barrón-Cedeño, I Koychev
arXiv preprint arXiv:1710.00341, 2017
1352017
Semi-supervised question retrieval with recurrent convolutions
T Lei, H Joshi, R Barzilay, T Jaakkola, K Tymoshenko, A Moschitti, ...
Proceedings of the North American Chapter of the Association for …, 2016
124*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20