Παρακολούθηση
Bin Xiao (肖斌)
Bin Xiao (肖斌)
Prof. of Dept. of Computing, The Hong Kong Polytechnic University, 香港理工大学
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comp.polyu.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection and localization of sybil nodes in VANETs
B Xiao, B Yu, C Gao
Proceedings of the 2006 workshop on Dependability issues in wireless ad hoc …, 2006
3472006
Energy-efficient dynamic offloading and resource scheduling in mobile cloud computing
S Guo, B Xiao, Y Yang, Y Yang
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
3462016
Detecting selective forwarding attacks in wireless sensor networks
B Yu, B Xiao
Proceedings 20th IEEE international parallel & distributed processing …, 2006
2982006
CHEMAS: Identify suspect nodes in selective forwarding attacks
B Xiao, B Yu, C Gao
Journal of Parallel and Distributed Computing 67 (11), 1218-1230, 2007
2362007
Energy-efficient dynamic computation offloading and cooperative task scheduling in mobile cloud computing
S Guo, J Liu, Y Yang, B Xiao, Z Li
IEEE Transactions on Mobile Computing 18 (2), 319-333, 2018
2312018
Prediction-based data aggregation in wireless sensor networks: Combining grey model and Kalman Filter
G Wei, Y Ling, B Guo, B Xiao, AV Vasilakos
Computer Communications 34 (6), 793-802, 2011
2312011
Detecting sybil attacks in VANETs
B Yu, CZ Xu, B Xiao
Journal of Parallel and Distributed Computing 73 (6), 746-756, 2013
2042013
Distributed localization using a moving beacon in wireless sensor networks
B Xiao, H Chen, S Zhou
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 19 (5), 587-600, 2008
1712008
A survey of IoT applications in blockchain systems: Architecture, consensus, and traffic modeling
L Lao, Z Li, S Hou, B Xiao, S Guo, Y Yang
ACM Computing Surveys (CSUR) 53 (1), 1-32, 2020
1602020
Reliable anchor-based sensor localization in irregular areas
B Xiao, L Chen, Q Xiao, M Li
IEEE Transactions on Mobile Computing 9 (1), 60-72, 2009
1432009
FloodDefender: Protecting data and control plane resources under SDN-aimed DoS attacks
G Shang, P Zhe, X Bin, H Aiqun, R Kui
IEEE INFOCOM 2017-IEEE Conference on Computer Communications, 1-9, 2017
1382017
Efficient information collection protocols for sensor-augmented RFID networks
S Chen, M Zhang, B Xiao
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 3101-3109, 2011
1342011
Multihop range-free localization in anisotropic wireless sensor networks: A pattern-driven scheme
Q Xiao, B Xiao, J Cao, J Wang
IEEE Transactions on Mobile Computing 9 (11), 1592-1607, 2010
1342010
Energy-efficient cooperative tfor simultaneous wireless information and power transfer in clustered wireless sensor networks
S Guo, F Wang, Y Yang, B Xiao
IEEE Transactions on Communications 63 (11), 4405-4417, 2015
1212015
Security protection and checking for embedded system integration against buffer overflow attacks via hardware/software
Z Shao, C Xue, Q Zhuge, M Qiu, B Xiao, EHM Sha
IEEE Transactions on Computers 55 (4), 443-453, 2006
1062006
Energy efficiency maximization in mobile wireless energy harvesting sensor networks
S Guo, Y Shi, Y Yang, B Xiao
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2017
862017
Locality-sensitive Bloom filter for approximate membership query
Y Hua, B Xiao, B Veeravalli, D Feng
IEEE Transactions on Computers 61 (6), 817-830, 2011
742011
Unknown tag identification in large RFID systems: An efficient and complete solution
X Liu, B Xiao, S Zhang, K Bu
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 26 (6), 1775-1788, 2014
722014
Enda: Embracing network inconsistency for dynamic application offloading in mobile cloud computing
J Li, K Bu, X Liu, B Xiao
Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Mobile cloud computing, 39-44, 2013
702013
Using parallel bloom filters for multiattribute representation on network services
B Xiao, Y Hua
IEEE Transactions on parallel and distributed systems 21 (1), 20-32, 2009
692009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20