Παρακολούθηση
Panos N. Papanicolaou
Panos N. Papanicolaou
Professor, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigations of round vertical turbulent buoyant jets
PN Papanicolaou, EJ List
Journal of Fluid Mechanics 195, 341-391, 1988
7211988
Statistical and spectral properties of tracer concentration in round buoyant jets
PN Papanicolaou, EJ List
International journal of heat and mass transfer 30 (10), 2059-2071, 1987
1271987
Inclined negatively buoyant jets 1: geometrical characteristics
IG Papakonstantis, GC Christodoulou, PN Papanicolaou
Journal of Hydraulic Research 49 (1), 3-12, 2011
112*2011
The application of complex network time series analysis in turbulent heated jets
AΚ Charakopoulos, TE Karakasidis, PN Papanicolaou, A Liakopoulos
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 24 (2), 024408, 2014
842014
On the entrainment coefficient in negatively buoyant jets
PN Papanicolaou, IG Papakonstantis, GC Christodoulou
Journal of Fluid Mechanics 614, 447-470, 2008
672008
Mass and momentum transport in a turbulent buoyant vertical axisymmetric jet
PN Papanicolaou
65*1984
Horizontal round heated jets into calm uniform ambient
SN Michas, PN Papanicolaou
Desalination 248 (1-3), 803-815, 2009
482009
Vertical buoyancy preserving and non-preserving fountains, in a homogeneous calm ambient
PN Papanicolaou, TJ Kokkalis
International Journal of Heat and Mass Transfer 51 (15-16), 4109-4120, 2008
362008
A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes
P Dimitriadis, D Koutsoyiannis, T Iliopoulou, P Papanicolaou
Hydrology 8 (2), 59, 2021
352021
Recurrence quantification analysis of temperature fluctuations in a horizontal round heated turbulent jet
TE Karakasidis, A Liakopoulos, A Fragkou, P Papanicolaou
International Journal of Bifurcation and Chaos 19 (08), 2487-2498, 2009
262009
Insights into the Oroville dam 2017 Spillway incident
A Koskinas, A Tegos, P Tsira, P Dimitriadis, T Iliopoulou, P Papanicolaou, ...
Geosciences 9 (1), 37, 2019
252019
Wave characteristics in the surf zone
P Papanicolaou, F Raichlen
Making Project Control Systems Work, 765-780, 1987
161987
Wave and bubble characteristics in the surf zone
P Papanicolaou, F Raichlen
Sea Surface Sound. Natural Mechanisms of Surface Generated Noise in the …, 1988
151988
Some characteristics of breaking waves
F Raichlen, P Papanicolaou
Proc. 21st Int. Conf. Coastal Eng., ASCE, 1988
151988
Stochastic similarities between the microscale of turbulence and hydro-meteorological processes
P Dimitriadis, D Koutsoyiannis, P Papanicolaou
Hydrological Sciences Journal 61 (9), 1623-1640, 2016
142016
Vertical round and orthogonal buoyant jets in a linear density-stratified fluid
K Konstantinidou, PN Papanicolaou
Proc. 30th IAHR Congress on Water Engineering and Research in a Learning …, 2003
142003
Nonlinear time series analysis and clustering for jet axis identification in vertical turbulent heated jets
AK Charakopoulos, TE Karakasidis, PN Papanicolaou, A Liakopoulos
Physical Review E 89 (3), 032913, 2014
132014
Creating the electric energy mix in a non-connected island
M Chalakatevaki, P Stamou, S Karali, V Daniil, P Dimitriadis, K Tzouka, ...
Energy Procedia 125, 425-434, 2017
122017
Spreading of buoyant jets and fountains in a calm, linearly density-stratified fluid
PN Papanicolaou, G Stamoulis
Environmental hydraulics, 123-128, 2010
102010
Numerical and experimental study of classical hydraulic jump
E Retsinis, P Papanicolaou
Water 12 (6), 1766, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20