Παρακολούθηση
Jiangbin Lyu (吕江滨)
Jiangbin Lyu (吕江滨)
Associate Professor, School of Informatiics, Xiamen University, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα xmu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Placement optimization of UAV-mounted mobile base stations
J Lyu, Y Zeng, R Zhang, TJ Lim
IEEE Communications Letters 21 (3), 604-607, 2016
9042016
Cellular-connected UAV: Potential, challenges, and promising technologies
Y Zeng, J Lyu, R Zhang
IEEE Wireless Communications 26 (1), 120-127, 2018
6322018
UAV-aided Offloading for Cellular Hotspot
J Lyu, Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (6), 3988-4001, 2018
3392018
Cyclical multiple access in UAV-aided communications: A throughput-delay tradeoff
J Lyu, Y Zeng, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 5 (6), 600-603, 2016
2522016
Engineering radio maps for wireless resource management
S Bi, J Lyu, Z Ding, R Zhang
IEEE Wireless Communications 26 (2), 133-141, 2019
1272019
Spatial throughput characterization for intelligent reflecting surface aided multiuser system
J Lyu, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 9 (6), 834-838, 2020
1122020
Hybrid active/passive wireless network aided by intelligent reflecting surface: System modeling and performance analysis
J Lyu, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (11), 7196-7212, 2021
1082021
Network-connected UAV: 3-D system modeling and coverage performance analysis
J Lyu, R Zhang
IEEE Internet of Things Journal 6 (4), 7048-7060, 2019
812019
Spectrum sharing and cyclical multiple access in UAV-aided cellular offloading
J Lyu, Y Zeng, R Zhang
IEEE GLOBECOM 2017, 2017
672017
Connectivity-aware 3D UAV path design with deep reinforcement learning
H Xie, D Yang, L Xiao, J Lyu
IEEE Transactions on Vehicular Technology 70 (12), 13022-13034, 2021
352021
Placement optimization of aerial base stations with deep reinforcement learning
J Qiu, J Lyu, L Fu
ICC 2020-2020 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2020
312020
A stackelberg game model for overlay D2D transmission with heterogeneous rate requirements
J Lyu, YH Chew, WC Wong
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (10), 8461-8475, 2015
272015
Energy-efficient trajectory design for UAV-aided maritime data collection in wind
Y Zhang, J Lyu, L Fu
IEEE Transactions on Wireless Communications 21 (12), 10871-10886, 2022
222022
Blocking probability and spatial throughput characterization for cellular-enabled UAV network with directional antenna
J Lyu, R Zhang
arXiv preprint arXiv:1710.10389, 2017
212017
Achieving max-min throughput in LoRa networks
J Lyu, D Yu, L Fu
2020 International Conference on Computing, Networking and Communications …, 2020
162020
IRS-assisted RF-powered IoT networks: System modeling and performance analysis
H Sun, Z Zhao, H Cheng, J Lyu, X Wang, Y Zhang, TQS Quek
IEEE Transactions on Communications, 2023
92023
Analysis and optimization for large-scale LoRa networks: Throughput fairness and scalability
J Lyu, D Yu, L Fu
IEEE Internet of Things Journal 9 (12), 9574-9590, 2021
92021
Placement optimization and power control in intelligent reflecting surface aided multiuser system
B Ling, J Lyu, L Fu
2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2021
72021
Aloha games with spatial reuse
J Lyu, YH Chew, WC Wong
IEEE transactions on wireless communications 12 (8), 3932-3941, 2013
72013
Efficient and scalable distributed autonomous spatial Aloha networks via local leader election
J Lyu, YH Chew, WC Wong
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (12), 9954-9967, 2016
52016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20