Παρακολούθηση
Roberto Di Cosmo
Roberto Di Cosmo
Professor of Computer Science, University Paris Diderot
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dicosmo.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Managing the complexity of large free and open source package-based software distributions
F Mancinelli, J Boender, R Di Cosmo, J Vouillon, B Durak, X Leroy, ...
21st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering …, 2006
1982006
Isomorphisms of Types: from?-calculus to information retrieval and language design
R DiCosmo
Springer Science & Business Media, 2012
1712012
Provable isomorphisms of types
KB Bruce, R Di Cosmo, G Longo
Mathematical Structures in Computer Science 2 (2), 231-247, 1992
1161992
Software heritage: Why and how to preserve software source code
R Di Cosmo, S Zacchiroli
iPRES 2017-14th International Conference on Digital Preservation, 1-10, 2017
1142017
Extensional normalisation and type-directed partial evaluation for typed lambda calculus with sums
V Balat, R Di Cosmo, M Fiore
ACM SIGPLAN Notices 39 (1), 64-76, 2004
922004
Strong dependencies between software components
P Abate, R Di Cosmo, J Boender, S Zacchiroli
2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and …, 2009
812009
Package upgrades in FOSS distributions: Details and challenges
R Di Cosmo, S Zacchiroli, P Trezentos
Proceedings of the 1st international workshop on hot topics in software …, 2008
742008
Building the universal archive of source code
JF Abramatic, R Di Cosmo, S Zacchiroli
Communications of the ACM 61 (10), 29-31, 2018
662018
Dependency solving: a separate concern in component evolution management
P Abate, R Di Cosmo, R Treinen, S Zacchiroli
Journal of Systems and Software 85 (10), 2228-2240, 2012
662012
Aeolus: A component model for the cloud
R Di Cosmo, J Mauro, S Zacchiroli, G Zavattaro
Information and Computation 239, 100-121, 2014
652014
Strong normalization of explicit substitutions via cut elimination in proof nets
R Di Cosmo, D Kesner
Proceedings of Twelfth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 35-46, 1997
601997
Simulating expansions without expansions
R Di Cosmo, D Kesner
Mathematical Structures in Computer Science 4 (3), 315-362, 1994
591994
Proof nets and explicit substitutions
R Di Cosmo, D Kesner, E Polonovski
Mathematical Structures in Computer Science 13 (3), 409-450, 2003
582003
A confluent reduction for the extensional typed λ-calculus with pairs, sums, recursion and terminal object
RD Cosmo, D Kesner
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 645-656, 1993
561993
Parallel functional programming with skeletons: the OCamlP3L experiment
M Danelutto, R Di Cosmo, X Leroy, S Pelagatti
ACM workshop on ML and its applications, 1998
551998
Why do software packages conflict?
C Artho, K Suzaki, R Di Cosmo, R Treinen, S Zacchiroli
2012 9th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR), 141-150, 2012
542012
Automated synthesis and deployment of cloud applications
R Di Cosmo, M Lienhardt, R Treinen, S Zacchiroli, J Zwolakowski, A Eiche, ...
Proceedings of the 29th ACM/IEEE international conference on Automated …, 2014
512014
A confluent reduction for the λ-calculus with surjective pairing and terminal object
PL Curien, RD Cosmo
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 291-302, 1991
51*1991
Supporting software evolution in component-based FOSS systems
R Di Cosmo, D Di Ruscio, P Pelliccione, A Pierantonio, S Zacchiroli
Science of Computer Programming 76 (12), 1144-1160, 2011
492011
On software component co-installability
J Vouillon, RD Cosmo
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 22 (4), 1-35, 2013
482013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20