Παρακολούθηση
Giuseppe Acciani
Giuseppe Acciani
Professore Associato, Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of neural networks in optical inspection and classification of solder joints in surface mount technology
G Acciani, G Brunetti, G Fornarelli
IEEE Transactions on industrial informatics 2 (3), 200-209, 2006
2162006
Descriptive and inferential statistics for supervising and monitoring the operation of PV plants
S Vergura, G Acciani, V Amoruso, GE Patrono, F Vacca
IEEE Transactions on Industrial Electronics 56 (11), 4456-4464, 2008
1942008
Inferential statistics for monitoring and fault forecasting of PV plants
S Vergura, G Acciani, V Amoruso, G Patrono
2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2414-2419, 2008
632008
A finite-element approach to analyze the thermal effect of defects on silicon-based PV cells
S Vergura, G Acciani, O Falcone
IEEE Transactions on Industrial Electronics 59 (10), 3860-3867, 2011
572011
Fast detection of olive trees affected by xylella fastidiosa from uavs using multispectral imaging
A Di Nisio, F Adamo, G Acciani, F Attivissimo
Sensors 20 (17), 4915, 2020
532020
Thermographic analysis of photovoltaic panels
G Acciani, GB Simione, S Vergura
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’10 …, 2010
522010
Angular and axial evaluation of superficial defects on non-accessible pipes by wavelet transform and neural network-based classification
G Acciani, G Brunetti, G Fornarelli, A Giaquinto
Ultrasonics 50 (1), 13-25, 2010
482010
Typical defects of PV-cells
G Acciani, O Falcone, S Vergura
2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2745-2749, 2010
472010
Analysis of the thermal heating of poly-Si and a-Si photovoltaic cell by means of FEM
G Acciani, O Falcone, S Vergura
cell 4 (4), 2010
432010
A multiple neural network system to classify solder joints on integrated circuits
G Acciani, G Brunetti, G Fornarelli
International Journal of computational intelligence Research 2 (4), 337-348, 2006
432006
A fuzzy method for global quality index evaluation of solder joints in surface mount technology
G Acciani, G Fornarelli, A Giaquinto
IEEE Transactions on industrial informatics 7 (1), 115-124, 2010
422010
A feature extraction unsupervised neural network for an environmental data set
G Acciani, E Chiarantoni, G Fornarelli, S Vergura
Neural Networks 16 (3-4), 427-436, 2003
412003
3-D PV-cell model by means of FEM
S Vergura, G Acciani, O Falcone
2009 international conference on clean electrical power, 35-40, 2009
372009
A neurofuzzy method for the evaluation of soldering global quality index
A Giaquinto, G Fornarelli, G Brunetti, G Acciani
IEEE Transactions on Industrial Informatics 5 (1), 56-66, 2009
342009
Modeling defects of PV-cells by means of FEM
S Vergura, G Acciani, O Falcone
2009 international conference on clean electrical power, 52-56, 2009
282009
Particle swarm optimization for the design and characterization of silica-based photonic crystal fiber amplifiers
L Mescia, A Giaquinto, G Fornarelli, G Acciani, M De Sario, F Prudenzano
Journal of non-crystalline solids 357 (8-9), 1851-1855, 2011
242011
Nondestructive evaluation of defects in concrete structures based on finite element simulations of ultrasonic wave propagation
G Acciani, G Fornarelli, A Giaquinto, D Maiullari
Nondestructive Testing and Evaluation 25 (4), 289-315, 2010
242010
Prudent-daring vs tolerant survivor selection schemes in control design of electric drives
F Neri, GL Cascella, N Salvatore, AV Kononova, G Acciani
Applications of Evolutionary Computing: EvoWorkshops 2006: EvoBIO, EvoCOMNET …, 2006
242006
Automatic detection of solder joint defects on integrated circuits
G Acciani, G Brunetti, G Fornarelli
2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 1021-1024, 2007
212007
Integration algorithm for covariance nonstationary dynamic analysis of SDOF systems using equivalent stochastic linearization
GC Marano, G Acciani, A Fiore, A Abrescia
International Journal of Structural Stability and Dynamics 15 (02), 1450044, 2015
172015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20