Antonio Jimeno Yepes
Antonio Jimeno Yepes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2016 conference on machine translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
4512016
Text processing through Web services: calling Whatizit
D Rebholz-Schuhmann, M Arregui, S Gaudan, H Kirsch, A Jimeno-Yepes
Bioinformatics 24 (2), 296-298, 2008
2692008
Assessment of disease named entity recognition on a corpus of annotated sentences
A Jimeno-Yepes, E Jimenez-Ruiz, V Lee, S Gaudan, R Berlanga, ...
BMC bioinformatics 9 (Suppl 3), S3, 2008
144*2008
CALBC silver standard corpus
D Rebholz-Schuhmann, A Jimeno-Yepes, EM Van Mulligen, N Kang, ...
J Bioinform Comput Biol 8 (1), 163-79, 2010
1262010
Exploiting MeSH indexing in MEDLINE to generate a data set for word sense disambiguation
A Jimeno-Yepes, B McInnes, A Aronson
BMC bioinformatics 12 (1), 223, 2011
972011
Ontology refinement for improved information retrieval
A Jimeno-Yepes, R Berlanga-Llavori, D Rebholz-Schuhmann
Information Processing & Management 46 (4), 426-435, 2010
902010
The NLM Medical Text Indexer System for Indexing Biomedical Literature
JG Mork, AJ Jimeno Yepes, AR Aronson
BioASQ, 2013
872013
Decoding EEG and LFP signals using deep learning: heading TrueNorth
E Nurse, BS Mashford, AJ Yepes, I Kiral-Kornek, S Harrer, DR Freestone
Proceedings of the ACM international conference on computing frontiers, 259-266, 2016
812016
Assessment of NER solutions against the first and second CALBC Silver Standard Corpus
D Rebholz-Schuhmann, A Jimeno-Yepes, C Li, S Kafkas, I Lewin, N Kang, ...
Journal of Biomedical Semantics 2 (Suppl 5), S11, 2011
652011
Knowledge-based biomedical word sense disambiguation: comparison of approaches
A Jimeno-Yepes, A Aronson
BMC bioinformatics 11 (1), 569, 2010
642010
Annotating the biomedical literature for the human variome
K Verspoor, A Jimeno Yepes, L Cavedon, T McIntosh, A Herten-Crabb, ...
Database 2013, 2013
582013
Evaluation of Combined Artificial Intelligence and Radiologist Assessment to Interpret Screening Mammograms
T Schaffter, DSM Buist, CI Lee, Y Nikulin, D Ribli, Y Guan, W Lotter, Z Jie, ...
JAMA Network Open 3 (3), e200265-e200265, 2020
562020
Data-poor categorization and passage retrieval for gene ontology annotation in Swiss-Prot
F Ehrler, A Geissbühler, A Jimeno-Yepes, P Ruch
BMC bioinformatics 6 (Suppl 1), S23, 2005
512005
Named Entity Recognition with stack residual LSTM and trainable bias decoding
Q Tran, A MacKinlay, A Jimeno Yepes
International Joint Conference in Natural Language Processing, 2017
462017
Word embeddings and recurrent neural networks based on Long-Short Term Memory nodes in supervised biomedical word sense disambiguation
A Jimeno Yepes
Journal of Biomedical Informatics 73, 137-147, 2017
432017
The scielo corpus: a parallel corpus of scientific publications for biomedicine
M Neves, AJ Yepes, A Névéol
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
432016
PubLayNet: largest dataset ever for document layout analysis
X Zhong, J Tang, A Jimeno Yepes
arXiv preprint arXiv:1908.07836, 2019
422019
Reuse of terminological resources for efficient ontological engineering in Life Sciences
A Jimeno-Yepes, E Jiménez-Ruiz, R Berlanga-Llavori, ...
BMC bioinformatics 10 (Suppl 10), S4, 2009
422009
Report on the TREC 2006 Experiment: Genomics Track
P Ruch, A Jimeno Yepes, F Ehrler, J Gobeill, I Tbahriti
TREC, 2006
412006
Combining evidence, specificity, and proximity towards the normalization of gene ontology terms in text
S Gaudan, A Jimeno-Yepes, V Lee, D Rebholz-Schuhmann
EURASIP Journal on Bioinformatics and Systems Biology, 4, 2008
402008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20