Παρακολούθηση
Mikko Kurimo
Mikko Kurimo
Professor in Speech and Language Processing, Aalto University, Finland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aalto.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Morph-based speech recognition and modeling of out-of-vocabulary words across languages
M Creutz, T Hirsimäki, M Kurimo, A Puurula, J Pylkkönen, V Siivola, ...
ACM Transactions on Speech and Language Processing (TSLP) 5 (1), 1-29, 2007
1942007
Unlimited vocabulary speech recognition with morph language models applied to Finnish
T Hirsimäki, M Creutz, V Siivola, M Kurimo, S Virpioja, J Pylkkönen
Computer Speech & Language 20 (4), 515-541, 2006
1882006
Morfessor 2.0: Python implementation and extensions for Morfessor Baseline
S Virpioja, P Smit, SA Grönroos, M Kurimo
Aalto University, 2013
1772013
Speechfind: Advances in spoken document retrieval for a national gallery of the spoken word
JHL Hansen, R Huang, B Zhou, M Seadle, JR Deller, AR Gurijala, ...
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 13 (5), 712-730, 2005
1502005
Morfessor 2.0: Toolkit for statistical morphological segmentation
P Smit, S Virpioja, SA Grönroos, M Kurimo
The 14th Conference of the European Chapter of the Association for …, 2014
1412014
Importance of high-order n-gram models in morph-based speech recognition
T Hirsimaki, J Pylkkonen, M Kurimo
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 17 (4), 724-732, 2009
1402009
An augmented reality interface to contextual information
A Ajanki, M Billinghurst, H Gamper, T Järvenpää, M Kandemir, S Kaski, ...
Virtual reality 15, 161-173, 2011
1262011
Unlimited vocabulary speech recognition based on morphs discovered in an unsupervised manner
V Siivola, T Hirsimäki, MJP Creutz, M Kurimo
8th European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech …, 2003
1112003
Unlimited vocabulary speech recognition for agglutinative languages
M Kurimo, A Puurula, E Arisoy, V Siivola, T Hirsimäki, J Pylkkönen, ...
Proceedings of the Human Language Technology Conference of the NAACL, Main …, 2006
1072006
Thousands of voices for HMM-based speech synthesis–Analysis and application of TTS systems built on various ASR corpora
J Yamagishi, B Usabaev, S King, O Watts, J Dines, J Tian, Y Guan, R Hu, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (5), 984-1004, 2010
1052010
Morfessor FlatCat: An HMM-based method for unsupervised and semi-supervised learning of morphology
SA Grönroos, S Virpioja, P Smit, M Kurimo
Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on …, 2014
952014
Morpho challenge 2005-2010: Evaluations and results
M Kurimo, S Virpioja, V Turunen, K Lagus
Proceedings of the 11th Meeting of the ACL Special Interest Group on …, 2010
882010
Duration modeling techniques for continuous speech recognition.
J Pylkkönen, M Kurimo
Interspeech, 385-388, 2004
852004
The MeMAD submission to the WMT18 multimodal translation task
SA Grönroos, B Huet, M Kurimo, J Laaksonen, B Merialdo, P Pham, ...
arXiv preprint arXiv:1808.10802, 2018
822018
Supervised morphological segmentation in a low-resource learning setting using conditional random fields
T Ruokolainen, O Kohonen, S Virpioja, M Kurimo
Proceedings of the Seventeenth Conference on Computational Natural Language …, 2013
762013
Overview and results of Morpho Challenge 2009
M Kurimo, S Virpioja, VT Turunen, GW Blackwood, W Byrne
Multilingual Information Access Evaluation I. Text Retrieval Experiments …, 2010
712010
Fast latent semantic indexing of spoken documents by using self-organizing maps
M Kurimo
2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2000
712000
On lexicon creation for turkish LVCSR.
K Hacioglu, BL Pellom, T Ciloglu, Ö Öztürk, M Kurimo, M Creutz
INTERSPEECH, 1165-1168, 2003
672003
Status report of the Finnish phonetic typewriter project
K Torkkola, J Kangas, P Utela, S Kaski, M Kokkonen, M Kurimo, ...
Artificial Neural Networks 1, 771-776, 1991
671991
Empirical comparison of evaluation methods for unsupervised learning of morphology
S Virpioja, VT Turunen, S Spiegler, O Kohonen, M Kurimo
Traitement Automatique des Langues 52 (2), 45-90, 2011
622011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20