Παρακολούθηση
Md Mahbubur Rahman
Md Mahbubur Rahman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fiu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stochastic multi-robot patrolling with limited visibility
T Alam, MM Rahman, P Carrillo, L Bobadilla, B Rapp
Journal of Intelligent & Robotic Systems 97, 411-429, 2020
272020
Multi-vehicle patrolling with limited visibility and communication constraints
T Alam, MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
MILCOM 2017-2017 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), 465-470, 2017
162017
An automated methodology for worker path generation and safety assessment in construction projects
MM Rahman, L Bobadilla, A Mostafavi, T Carmenate, SA Zanlongo
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 15 (2), 479-491, 2016
142016
Context based algorithmic framework for identifying and classifying embedded images of follicle units
MM Rahman, SS Iyengar, W Zeng, F Hernandez, B Nusbaum, P Rose
US Patent 9,576,359, 2017
112017
Modeling and analyzing occupant behaviors in building energy analysis using an information space approach
T Carmenate, MM Rahman, D Leante, L Bobadilla, A Mostafavi
2015 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering …, 2015
102015
Relay vehicle formations for optimizing communication quality in robot networks
MM Rahman, L Bobadilla, F Abodo, B Rapp
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
92017
Establishing line-of-sight communication via autonomous relay vehicles
MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
MILCOM 2016-2016 IEEE Military Communications Conference, 642-647, 2016
92016
Sampling-based planning algorithms for multi-objective missions
MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
2016 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering …, 2016
72016
A coupled discrete-event and motion planning methodology for automated safety assessment in construction projects
MM Rahman, T Carmenate, L Bobadilla, S Zanlongo, A Mostafavi
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3849-3855, 2015
62015
Multi-robot planning for non-overlapping operator attention allocation
SA Zanlongo, M Rahman, F Abodo, L Bobadilla
2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 109-112, 2017
42017
Ex-ante assessment of struck-by safety hazards in construction projects: A motion-planning approach
MM Rahman, T Carmenate, L Bobadilla, A Mostafavi
2014 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering …, 2014
42014
METHODS, SYSTEMS, AND APPARATUSES FOR PREDICTING THE RISK OF HOSPITALIZATION
N Mohammad, AS Raju, MM RAHMAN, W Lopez, RA Ganesh, D Yeola
US Patent US20210035693A1, 2021
2021
Modeling and Analyzing Occupant Behaviors in Building Energy Analysis Using a State Space Approach and Non-Invasive Sensing.
T Carmenate, MM Rahman, D Leante, L Bobadilla, A Mostafavi
International Journal of Next-Generation Computing 10 (2), 2019
2019
Efficient Mission Planning for Robot Networks in Communication Constrained Environments
MM Rahman
Florida International University, 2017
2017
Optimal Placement and Patrolling of Autonomous Vehicles in Visibility-Based Robot Networks
MM Rahman, F Abodo, L Bobadilla, B Rapp
arXiv preprint arXiv:1710.07725, 2017
2017
Context based algorithmic framework for identifying and classifying embedded images of follicle units
MM Rahman, SS Iyengar, W Zeng, F Hernandez, BP Nusbaum, P Rose
Medical Imaging 2014: Image Processing 9034, 820-831, 2014
2014
Background and Motivation
M Rahman
Evolution of Dynamic Spatiotemporal Shape Changes in Co-ordinated Prey-Predator Groups in Marine Ecology
MM Rahman, W Zeng
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18