Παρακολούθηση
Spyros Kotoulas
Spyros Kotoulas
Monzo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scalable distributed reasoning using mapreduce
J Urbani, S Kotoulas, E Oren, F Van Harmelen
The Semantic Web-ISWC 2009: 8th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2009
3352009
Medical text classification using convolutional neural networks
M Hughes, I Li, S Kotoulas, T Suzumura
Informatics for Health: Connected Citizen-Led Wellness and Population Health …, 2017
2872017
WebPIE: A web-scale parallel inference engine using MapReduce
J Urbani, S Kotoulas, J Maassen, F Van Harmelen, H Bal
Journal of Web Semantics 10, 59-75, 2012
2442012
OWL reasoning with WebPIE: calculating the closure of 100 billion triples
J Urbani, S Kotoulas, J Maassen, F Van Harmelen, H Bal
The Semantic Web: Research and Applications, 213-227, 2010
2382010
Marvin: Distributed reasoning over large-scale Semantic Web data
E Oren, S Kotoulas, G Anadiotis, R Siebes, A ten Teije, F van Harmelen
Journal of Web Semantics 7 (4), 305-316, 2009
1502009
Systems and methods for query evaluation over distributed linked data stores
AB Fokoue-Nkoutche, A Kementsietsidis, S Kotoulas, MM Rafique
US Patent 10,031,922, 2018
1292018
Mind the data skew: distributed inferencing by speeddating in elastic regions
S Kotoulas, E Oren, F Van Harmelen
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 531-540, 2010
1052010
Smart cities [guest editors' introduction]
I Celino, S Kotoulas
IEEE Internet Computing 17 (6), 8-11, 2013
1002013
Concealing sensitive patterns from linked data graphs
A Gkoulalas-Divanis, S Kotoulas, VL Garcia, ML Sbodio
US Patent 9,268,950, 2016
862016
Queriocity: A linked data platform for urban information management
V Lopez, S Kotoulas, ML Sbodio, M Stephenson, A Gkoulalas-Divanis, ...
International Semantic Web Conference, 148-163, 2012
722012
Systems and methods for query evaluation over distributed linked data stores
AB Fokoue-Nkoutche, A Kementsietsidis, S Kotoulas, MM Rafique
US Patent 10,025,795, 2018
692018
High-performance distributed stream reasoning using s4
J Hoeksema, S Kotoulas
Ordring Workshop at ISWC, 2011
642011
Marvin: A platform for large-scale analysis of Semantic Web data
E Oren, S Kotoulas, G Anadiotis, RM Siebes, ACM ten Teije, ...
Proceedings of the WebSci09: Society On-Line, 2009
532009
The openknowledge system: an interaction-centered approach to knowledge sharing
R Siebes, D Dupplaw, S Kotoulas, A Perreau de Pinninck, ...
On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: CoopIS, DOA, ODBASE, GADA …, 2007
502007
Robust and skew-resistant parallel joins in shared-nothing systems
L Cheng, S Kotoulas, TE Ward, G Theodoropoulos
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
422014
Large-scale parallel stratified defeasible reasoning
I Tachmazidis, G Antoniou, G Flouris, S Kotoulas, L McCluskey
ECAI 2012, 738-743, 2012
402012
Design and evaluation of small–large outer joins in cloud computing environments
L Cheng, I Tachmazidis, S Kotoulas, G Antoniou
Journal of Parallel and Distributed Computing 110, 2-15, 2017
362017
Robust runtime optimization and skew-resistant execution of analytical SPARQL queries on PIG
S Kotoulas, J Urbani, P Boncz, P Mika
International Semantic Web Conference, 247-262, 2012
352012
Real-time urban monitoring in dublin using semantic and stream technologies
S Tallevi-Diotallevi, S Kotoulas, L Foschini, F Lécué, A Corradi
The Semantic Web–ISWC 2013: 12th International Semantic Web Conference …, 2013
342013
Robust and efficient large-large table outer joins on distributed infrastructures
L Cheng, S Kotoulas, TE Ward, G Theodoropoulos
Euro-Par 2014 Parallel Processing: 20th International Conference, Porto …, 2014
312014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20