Παρακολούθηση
Georgios C. Kryonidis
Georgios C. Kryonidis
Postdoctoral Researcher, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power flow of islanded AC microgrids: Revisited
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, KO Oureilidis, CS Demoulias, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (4), 3903-3905, 2018
692018
Assessing the viability of battery energy storage systems coupled with photovoltaics under a pure self-consumption scheme
GA Barzegkar-Ntovom, NG Chatzigeorgiou, AI Nousdilis, SA Vomva, ...
Renewable Energy 152, 1302-1309, 2020
682020
A coordinated droop control strategy for overvoltage mitigation in active distribution networks
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (5), 5260-5270, 2017
562017
A new voltage control scheme for active medium-voltage (MV) networks
GC Kryonidis, CS Demoulias, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 169, 53-64, 2019
512019
A generic power flow algorithm for unbalanced islanded hybrid AC/DC microgrids
EE Pompodakis, GC Kryonidis, C Demoulias, MC Alexiadis
IEEE Transactions on Power Systems 36 (2), 1107-1120, 2020
452020
Ancillary services in active distribution networks: A review of technological trends from operational and online analysis perspective
GC Kryonidis, EO Kontis, TA Papadopoulos, KD Pippi, AI Nousdilis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 147, 111198, 2021
442021
A nearly decentralized voltage regulation algorithm for loss minimization in radial MV networks with high DG penetration
GC Kryonidis, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Sustainable Energy 7 (4), 1430-1439, 2016
442016
A comprehensive load flow approach for grid-connected and islanded AC microgrids
EE Pompodakis, GC Kryonidis, MC Alexiadis
IEEE Transactions on Power Systems 35 (2), 1143-1155, 2019
422019
Impact of policy incentives on the promotion of integrated PV and battery storage systems: a techno‐economic assessment
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GA Barzegkar‐Ntovom, ...
IET Renewable Power Generation 14 (7), 1174-1183, 2020
332020
Ancillary services offered by distributed renewable energy sources at the distribution grid level: An attempt at proper definition and quantification
CS Demoulias, KND Malamaki, S Gkavanoudis, JM Mauricio, ...
Applied Sciences 10 (20), 7106, 2020
322020
A simulation tool for extended distribution grids with controlled distributed generation
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, D Bozalakov, ...
2015 IEEE Eindhoven PowerTech, 1-6, 2015
272015
A two-layer control strategy for voltage regulation of active unbalanced LV distribution networks
EO Kontis, GC Kryonidis, AI Nousdilis, KND Malamaki, GK Papagiannis
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 111, 216-230, 2019
262019
A two-stage solution to the bi-objective optimal voltage regulation problem
GC Kryonidis, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Sustainable Energy 11 (2), 928-937, 2019
242019
Economic viability of residential PV systems with battery energy storage under different incentive schemes
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GK Papagiannis, GC Christoforidis, ...
2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2018
232018
Distributed reactive power control scheme for the voltage regulation of unbalanced lv grids
GC Kryonidis, KND Malamaki, SI Gkavanoudis, KO Oureilidis, EO Kontis, ...
IEEE Transactions on Sustainable Energy 12 (2), 1301-1310, 2020
222020
A new perspective on the synchronverter model
GC Kryonidis, KND Malamaki, JM Mauricio, CS Demoulias
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 140, 108072, 2022
172022
Ramp-rate limitation control of distributed renewable energy sources via supercapacitors
KND Malamaki, F Casado-Machado, M Barragán-Villarejo, AM Gross, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 58 (6), 7581-7594, 2022
162022
Energy management in converter-interfaced renewable energy sources through ultracapacitors for provision of ancillary services
AM Gross, KN Malamaki, M Barragán-Villarejo, GC Kryonidis, ...
Sustainable Energy, Grids and Networks 32, 100911, 2022
132022
Performance assessment of electrical storage on prosumers via pilot case studies
GA Barzegkar-Ntovom, EO Kontis, GC Kryonidis, AI Nousdilis, ...
2019 1st International Conference on Energy Transition in the Mediterranean …, 2019
132019
Enhancing storage integration in buildings with photovoltaics (PV-ESTIA project)
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GK Papagiannis, GC Christoforidis, ...
2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 1-5, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20