Christopher R. Anderson
Christopher R. Anderson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usna.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An introduction to ultra wideband communication systems
CR Anderson, JH Reed, RM Buehrer, D Sweeney, S Griggs, JH Reed
Prentice Hall Communications Engineering and Emerging Technologies Series, 2005
564*2005
In-building wideband partition loss measurements at 2.5 and 60 GHz
CR Anderson, TS Rappaport
IEEE Transactions on Wireless Communications 3 (3), 922-928, 2004
4302004
Implementation and analysis of respiration-rate estimation using impulse-based UWB
S Venkatesh, CR Anderson, NV Rivera, RM Buehrer
MILCOM 2005-2005 IEEE Military Communications Conference, 3314-3320, 2005
1952005
Near-ground channel measurements over line-of-sight and forested paths
GG Joshi, CB Dietrich, CR Anderson, WG Newhall, WA Davis, J Isaacs, ...
IEE Proceedings-Microwaves, Antennas and Propagation 152 (6), 589-596, 2005
1672005
Antenna isolation, wideband multipath propagation measurements, and interference mitigation for on-frequency repeaters
CR Anderson, S Krishnamoorthy, CG Ranson, TJ Lemon, WG Newhall, ...
IEEE SoutheastCon, 2004. Proceedings., 110-114, 2004
1352004
In-building wideband multipath characteristics at 2.5 and 60 GHz
CR Anderson, TS Rappaport, K Bae, A Verstak, N Ramakrishnan, ...
Proceedings IEEE 56th Vehicular Technology Conference 1, 97-101, 2002
1072002
A parametric study of time-domain characteristics of possible UWB antenna architectures
S Licul, JAN Noronha, WA Davis, DG Sweeney, CR Anderson, ...
2003 IEEE 58th Vehicular Technology Conference. VTC 2003-Fall (IEEE Cat. No …, 2003
1022003
Wideband air-to-ground radio channel measurements using an antenna array at 2 GHz for low-altitude operations
WG Newhall, R Mostafa, C Dietrich, CR Anderson, K Dietze, G Joshi, ...
IEEE Military Communications Conference, 2003. MILCOM 2003. 2, 1422-1427, 2003
802003
Globally optimal transmitter placement for indoor wireless communication systems
J He, AA Verstak, LT Watson, CA Stinson, N Ramakrishnan, CA Shaffer, ...
IEEE Transactions on wireless communications 3 (6), 1906-1911, 2004
672004
Multi-target estimation of heart and respiration rates using ultra wideband sensors
NV Rivera, S Venkatesh, C Anderson, RM Buehrer
2006 14th European Signal Processing Conference, 1-6, 2006
552006
Radio tomography for roadside surveillance
CR Anderson, RK Martin, TO Walker, RW Thomas
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 8 (1), 66-79, 2013
512013
Software-defined radio: A new paradigm for integrated curriculum delivery
SG Bilén, AM Wyglinski, CR Anderson, T Cooklev, C Dietrich, ...
IEEE Communications Magazine 52 (5), 184-193, 2014
492014
Software-Defined Radio: A New Paradigm for Integrated Curriculum Delivery
SG Bilen, AM Wyglinksi, CR Anderson, T Cooklev, C Dietrich, ...
IEEE Communication Magazine 52 (5), 2014
492014
Design and implementation of an ultrabroadband millimeter-wavelength vector sliding correlator channel sounder and in-building multipath measurements at 2.5 & 60 GHz
CR Anderson
University Libraries, Virginia Polytechnic Institute and State University, 2002
492002
On the co-existence of TD-LTE and radar over 3.5 GHz band: An experimental study
JH Reed, AW Clegg, AV Padaki, T Yang, R Nealy, C Dietrich, ...
IEEE Wireless Communications Letters 5 (4), 368-371, 2016
472016
Rapid Learning of Magnetic Compass Direction by C57BL/6 Mice in a 4-Armed ‘Plus’ Water Maze
JB Phillips, PW Youmans, R Muheim, KA Sloan, L Landler, MS Painter, ...
PloS one 8 (8), e73112, 2013
432013
Designing antennas for UWB systems
JAN Noronha, T Bielawa, CR Anderson, DG Sweeney, S Licul, WA Davis
Microwaves & RF 42 (6), 53-61, 2003
43*2003
Characterization of the 2.4 GHz ISM band electromagnetic interference in a hospital environment
S Krishnamoorthy, JH Reed, CR Anderson, P Max Robert, ...
Engineering in Medicine and Biology Society, 2003. Proceedings of the 25th …, 2003
422003
Analysis and implementation of a time-interleaved ADC array for a software-defined UWB receiver
CR Anderson, S Venkatesh, JE Ibrahim, RM Buehrer, JH Reed
IEEE transactions on vehicular technology 58 (8), 4046-4063, 2009
402009
Modelling and analysis of radio tomography
RK Martin, C Anderson, RW Thomas, AS King
2011 4th IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi …, 2011
312011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20