Παρακολούθηση
Elizabeth Stathopoulou
Elizabeth Stathopoulou
Laboratorial Teaching Staff, Faculty of Geology & Geoenvironment, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bone diagenesis: New data from infrared spectroscopy and X-ray diffraction
ET Stathopoulou, V Psycharis, GD Chryssikos, V Gionis, G Theodorou
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 266 (3-4), 168-174, 2008
1462008
Octahedral cation distribution in palygorskite
GD Chryssikos, V Gionis, GH Kacandes, ET Stathopoulou, M Suárez, ...
American Mineralogist 94 (1), 200-203, 2009
722009
Elephas tiliensis n. sp. from Tilos island (Dodecanese, Greece)
G Theodorou, N Symeonidis, E Stathopoulou
Hellenic Journal of Geosciences 42 (1), 19-32, 2007
512007
Trioctahedral entities in palygorskite: Near-infrared evidence for sepiolite-palygorskite polysomatism
ET Stathopoulou, M Suárez, E García-Romero, MS Del Río, GH Kacandes, ...
European Journal of Mineralogy 23 (4), 567-576, 2011
322011
Digitizing, modelling and 3D printing of skeletal digital models of Palaeoloxodon tiliensis (Tilos, Dodecanese, Greece)
V Mitsopoulou, D Michailidis, E Theodorou, S Isidorou, S Roussiakis, ...
Quaternary International 379, 4-13, 2015
302015
Near-infrared investigation of folding sepiolite
M Tsampodimou, VJ Bukas, ET Stathopoulou, V Gionis, GD Chryssikos
American Mineralogist 100 (1), 195-202, 2015
142015
Black fish bones in waterlogged deposits: the case of the Neolithic lake settlement of Dispilio, Greece
E Stathopoulou, T Theodoropoulou, N Phoca-Cosmetatou
Archaeofauna, 2013
142013
Remarks on the endemic fossil Hippopotamus from Aghia Napa (Cyprus)
G Theodorou, I Panayides, E Stathopoulou, C Papaspyropoulos, K Agiadi, ...
Proccedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean …, 2004
102004
A geochemical approach to fossilization processes in Miocene vertebrate bones from Sahabi, NE Libya
E Margariti, ET Stathopoulou, Y Sanakis, E Kotopoulou, P Pavlakis, ...
Journal of African Earth Sciences 149, 1-18, 2019
82019
Taphonomical observations on the pygmy hippopotamus site in Aghia Napa, Cyprus
Α Φιλιππίδη, ΕΤ Σταθοπούλου, Γ Θεοδώρου
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 47 (1), 122-135, 2013
82013
Diagenesis of bone and colouration: the example of Aghia Napa, Cyprus
ET Stathopoulou, G Theodorou, I Panayides, Y Bassiakos
Proceedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean …, 2004
72004
Observations on the diagenesis of dwarf elephant skeletal remains from the island of Tilos (Dodekanese, Greece)
E Stathopoulou, G Theodorou
Proceedings of the 1st International Conference “The World of Elephants …, 2001
72001
Origin of archaeological black bones within a waterlogged context: A multidisciplinary approach
E Stathopoulou, NP Cosmetatou, T Theodoropoulou, M Mallouchou, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 534, 109334, 2019
62019
Octahedral cation analysis of palygorskite by near-infrared spectroscopy
GD Chryssikos, V Gionis, GH Kacandes, ET Stathopoulou, M Suárez, ...
American Mineralogist 94, 200-203, 2009
52009
First results on the fossilization of Dwarf Hippo skeletal remains from Aghia Napa
E Stathopoulou
Proceedings of the International Symposium" Insular Vertebrate Evolution …, 2005
52005
How do fossilized mammalian bones behave during chemical conservation? The histological case studies of Tilos and Kerassia
MS Mallouchou, ET Stathopoulou, GE Theodorou
Geoheritage 11, 597-614, 2019
32019
Mapping Cheshire Cats’ leg: a histological approach of cortical bone tissue through modern GIS technology
M Mallouchou, L Katikas, E Stathopoulou, N Papaioannou, N Varagka, ...
Anatomical Science International 95, 104-125, 2020
22020
Preservation and characterization of collagen in animal skeletal material from Quaternary locations in Greece & Cyprus
J Iliopoulos, E Stathopoulou
Quaternary International 660, 13-20, 2023
12023
Oxygen isotope analysis of pygmy hippo’s fossil bone and tooth apatite from Aghia Napa, Cyprus
NM Anna, S Elizabeth, T Maria, K Petros, T Georgios, T Efthymios, ...
Journal of Archaeological Science: Reports 48, 103854, 2023
2023
Micropalaeontological analysis and palaeoenvironmental interpretation of the upper sedimentary sequence of Corinth Marl (Corinth Isthmus, Greece)
T Tsourou, MV Triantaphyllou, S Cheilaris, EG Fatourou, I Michailidis, ...
Revue de micropaléontologie 70, 100466, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20