Παρακολούθηση
Stavros Perantonis
Stavros Perantonis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive degraded document image binarization
B Gatos, I Pratikakis, SJ Perantonis
Pattern recognition 39 (3), 317-327, 2006
7802006
Translation, rotation, and scale invariant pattern recognition by high-order neural networks and moment classifiers
SJ Perantonis, PJG Lisboa
IEEE Transactions on Neural Networks 3 (2), 241-251, 1992
3411992
Static potentials and hybrid mesons from pure SU (3) lattice gauge theory
S Perantonis, C Michael
Nuclear Physics B 347 (3), 854-868, 1990
2731990
Efficient 3D shape matching and retrieval using a concrete radialized spherical projection representation
P Papadakis, I Pratikakis, S Perantonis, T Theoharis
Pattern Recognition 40 (9), 2437-2452, 2007
2422007
PANORAMA: A 3D shape descriptor based on panoramic views for unsupervised 3D object retrieval
P Papadakis, I Pratikakis, T Theoharis, S Perantonis
International Journal of Computer Vision, 2010
2392010
3D mesh segmentation methodologies for CAD applications
A Agathos, I Pratikakis, S Perantonis, N Sapidis, P Azariadis
Computer-Aided Design and Applications 4 (6), 827-841, 2007
2202007
Two highly efficient second-order algorithms for training feedforward networks
N Ampazis, SJ Perantonis
IEEE Transactions on Neural Networks 13 (5), 1064-1074, 2002
2082002
An adaptive binarization technique for low quality historical documents
B Gatos, I Pratikakis, SJ Perantonis
Document Analysis Systems VI: 6th International Workshop, DAS 2004, Florence …, 2004
2052004
Handwritten character recognition through two-stage foreground sub-sampling
G Vamvakas, B Gatos, SJ Perantonis
Pattern Recognition 43 (8), 2807-2816, 2010
1672010
Keyword-guided word spotting in historical printed documents using synthetic data and user feedback
T Konidaris, B Gatos, K Ntzios, I Pratikakis, S Theodoridis, SJ Perantonis
International Journal of Document Analysis and Recognition (IJDAR) 9, 167-177, 2007
1592007
Automatic table detection in document images
B Gatos, D Danatsas, I Pratikakis, SJ Perantonis
Pattern Recognition and Data Mining: Third International Conference on …, 2005
1502005
Audio-visual fusion for detecting violent scenes in videos
T Giannakopoulos, A Makris, D Kosmopoulos, S Perantonis, ...
Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications: 6th Hellenic …, 2010
1402010
A complete optical character recognition methodology for historical documents
G Vamvakas, B Gatos, N Stamatopoulos, SJ Perantonis
2008 The Eighth IAPR International Workshop on Document Analysis Systems …, 2008
1262008
3D Object Retrieval using an Efficient and Compact Hybrid Shape Descriptor
P Papadakis, I Pratikakis, T Theoharis, G Passalis, S Perantonis
Eurographics Workshop on 3D object retrieval, 2008
1182008
Detecting abnormal human behaviour using multiple cameras
P Antonakaki, D Kosmopoulos, SJ Perantonis
Signal Processing 89 (9), 1723-1738, 2009
1092009
Improved document image binarization by using a combination of multiple binarization techniques and adapted edge information
B Gatos, I Pratikakis, SJ Perantonis
2008 19th International Conference on Pattern Recognition, 1-4, 2008
1052008
Bag of spatio-visual words for context inference in scene classification
A Bolovinou, I Pratikakis, S Perantonis
Pattern Recognition 46 (3), 1039-1053, 2013
1042013
An efficient constrained training algorithm for feedforward networks
DA Karras, SJ Perantonis
IEEE Transactions on Neural Networks 6 (6), 1420-1434, 1995
1011995
An efficient constrained learning algorithm with momentum acceleration
SJ Perantonis, DA Karras
Neural Networks 8 (2), 237-249, 1995
931995
Goal-oriented rectification of camera-based document images
N Stamatopoulos, B Gatos, I Pratikakis, SJ Perantonis
IEEE transactions on image processing 20 (4), 910-920, 2010
902010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20