Παρακολούθηση
Markus Bögl
Markus Bögl
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuwien.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visual encodings of temporal uncertainty: A comparative user study
T Gschwandtnei, M Bögl, P Federico, S Miksch
IEEE transactions on visualization and computer graphics 22 (1), 539-548, 2015
872015
Visual analytics for model selection in time series analysis
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Lammarsch, S Miksch, A Rind
IEEE transactions on visualization and computer graphics 19 (12), 2237-2246, 2013
772013
The mcs-ie System for Explaining Inconsistency in Multi-Context Systems
M Bögl, T Eiter, M Fink, P Schüller
European Workshop on Logics in Artificial Intelligence, 356-359, 2010
372010
Supporting activity recognition by visual analytics
M Röhlig, M Luboschik, F Krüger, T Kirste, H Schumann, M Bögl, ...
2015 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 41-48, 2015
222015
A Visual Analytics Approach to Segmenting and Labeling Multivariate Time Series Data.
B Alsallakh, M Bögl, T Gschwandtner, S Miksch, B Esmael, A Arnaout, ...
EuroVA@ EuroVis, 2014
202014
Combining the Automated Segmentation and Visual Analysis of Multivariate Time Series.
J Bernard, C Bors, M Bögl, C Eichner, T Gschwandtner, S Miksch, ...
EuroVA@ EuroVis, 49-53, 2018
182018
Visual-Interactive Segmentation of Multivariate Time Series.
J Bernard, E Dobermann, M Bögl, M Röhlig, A Vögele, J Kohlhammer
EuroVA@ EuroVis, 31-35, 2016
182016
Visually and statistically guided imputation of missing values in univariate seasonal time series
M Bögl, P Filzmoser, T Gschwandtner, S Miksch, W Aigner, A Rind, ...
2015 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 189-190, 2015
182015
Visual analytics methods to guide diagnostics for time series model predictions
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Gschwandtner, T Lammarsch, S Miksch, ...
Proceedings of the 2014 IEEE VIS Workshop on Visualization for Predictive …, 2014
162014
Cycle plot revisited: Multivariate outlier detection using a distance‐based abstraction
M Bögl, P Filzmoser, T Gschwandtner, T Lammarsch, RA Leite, S Miksch, ...
Computer Graphics Forum 36 (3), 227-238, 2017
152017
Visual support for rastering of unequally spaced time series
C Bors, M Bögl, T Gschwandtner, S Miksch
Proceedings of the 10th International Symposium on Visual Information …, 2017
122017
Quantifying uncertainty in multivariate time series pre-processing
C Bors, J Bernard, M Bögl, T Gschwandtner, J Kohlhammer, S Miksch
82019
Integrating Predictions in Time Series Model Selection.
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Gschwandtner, T Lammarsch, S Miksch, ...
EuroVA@ EuroVis, 73-77, 2015
72015
Enhancing time series segmentation and labeling through the knowledge generation model
T Gschwandtner, H Schumann, J Bernard, T May, M Bögl, S Miksch, ...
Poster Proceedings of EuroVis Conference, 2015
62015
Analyzing parameter influence on time-series segmentation and labeling
M Röhlig, M Luboschik, H Schumann, M Bögl, B Alsallakh, S Miksch
2014 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 269-270, 2014
62014
TBSSvis: Visual analytics for temporal blind source separation
N Piccolotto, M Bögl, T Gschwandtner, C Muehlmann, K Nordhausen, ...
Visual Informatics 6 (4), 51-66, 2022
52022
Visual parameter selection for spatial blind source separation
N Piccolotto, M Bögl, C Muehlmann, K Nordhausen, P Filzmoser, ...
Computer Graphics Forum 41 (3), 157-168, 2022
52022
Categorizing Uncertainties in the Process of Segmenting and Labeling Time Series Data.
M Bögl, C Bors, T Gschwandtner, S Miksch
EuroVis (Posters), 45-47, 2018
42018
Interactive visual transformation for symbolic representation of time-oriented data
T Lammarsch, W Aigner, A Bertone, M Bögl, T Gschwandtner, S Miksch, ...
Human-Computer Interaction and Knowledge Discovery in Complex, Unstructured …, 2013
42013
Visual parameter space exploration in time and space
N Piccolotto, M Bögl, S Miksch
Computer Graphics Forum 42 (6), e14785, 2023
32023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20