Παρακολούθηση
Nikolaos Ellinas
Nikolaos Ellinas
ML Software Engineer, Samsung
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα samsung.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ntua-slp at semeval-2018 task 1: Predicting affective content in tweets with deep attentive rnns and transfer learning
C Baziotis, N Athanasiou, A Chronopoulou, A Kolovou, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06658, 2018
1272018
Ntua-slp at semeval-2018 task 3: Tracking ironic tweets using ensembles of word and character level attentive rnns
C Baziotis, N Athanasiou, P Papalampidi, A Kolovou, G Paraskevopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06659, 2018
572018
High Quality Streaming Speech Synthesis with Low, Sentence-Length-Independent Latency
N Ellinas, G Vamvoukakis, K Markopoulos, A Chalamandaris, G Maniati, ...
Interspeech, 2020
332020
Ntua-slp at semeval-2018 task 2: Predicting emojis using rnns with context-aware attention
C Baziotis, N Athanasiou, G Paraskevopoulos, N Ellinas, A Kolovou, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06657, 2018
172018
Cross-lingual low resource speaker adaptation using phonological features
G Maniati, N Ellinas, K Markopoulos, G Vamvoukakis, JS Sung, H Park, ...
arXiv preprint arXiv:2111.09075, 2021
92021
Unsupervised Low-Rank Representations for Speech Emotion Recognition}}
G Paraskevopoulos, E Tzinis, N Ellinas, T Giannakopoulos, A Potamianos
Proc. Interspeech 2019, 939-943, 2019
92019
Prosodic clustering for phoneme-level prosody control in end-to-end speech synthesis
A Vioni, M Christidou, N Ellinas, G Vamvoukakis, P Kakoulidis, T Kim, ...
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
72021
Word-level style control for expressive, non-attentive speech synthesis
K Klapsas, N Ellinas, JS Sung, H Park, S Raptis
Speech and Computer: 23rd International Conference, SPECOM 2021, St …, 2021
62021
June Sig Sung, Hyoungmin Park, Aimilios Chalamandaris, and Pirros Tsiakoulis,“Prosodic clustering for phoneme-level prosody control in end-to-end speech synthesis,”
A Vioni, M Christidou, N Ellinas, G Vamvoukakis, P Kakoulidis, T Kim
ICASSP 2021, 5719-5723, 2021
52021
SOMOS: The Samsung Open MOS Dataset for the Evaluation of Neural Text-to-Speech Synthesis
G Maniati, A Vioni, N Ellinas, K Nikitaras, K Klapsas, JS Sung, G Jho, ...
arXiv preprint arXiv:2204.03040, 2022
42022
Improved prosodic clustering for multispeaker and speaker-independent phoneme-level prosody control
M Christidou, A Vioni, N Ellinas, G Vamvoukakis, K Markopoulos, ...
Speech and Computer: 23rd International Conference, SPECOM 2021, St …, 2021
32021
Fine-grained Noise Control for Multispeaker Speech Synthesis
K Nikitaras, G Vamvoukakis, N Ellinas, K Klapsas, K Markopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:2204.05070, 2022
22022
Rapping-Singing Voice Synthesis based on Phoneme-level Prosody Control
K Markopoulos, N Ellinas, A Vioni, M Christidou, P Kakoulidis, ...
arXiv preprint arXiv:2111.09146, 2021
22021
Karaoker: Alignment-free singing voice synthesis with speech training data
P Kakoulidis, N Ellinas, G Vamvoukakis, K Markopoulos, JS Sung, G Jho, ...
arXiv preprint arXiv:2204.04127, 2022
12022
Investigating Content-Aware Neural Text-to-Speech MOS Prediction Using Prosodic and Linguistic Features
A Vioni, G Maniati, N Ellinas, JS Sung, I Hwang, A Chalamandaris, ...
ICASSP 2023-2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2023
2023
Controllable speech synthesis by learning discrete phoneme-level prosodic representations
N Ellinas, M Christidou, A Vioni, JS Sung, A Chalamandaris, P Tsiakoulis, ...
Speech Communication 146, 22-31, 2023
2023
Predicting phoneme-level prosody latents using AR and flow-based Prior Networks for expressive speech synthesis
K Klapsas, K Nikitaras, N Ellinas, JS Sung, I Hwang, S Raptis, ...
arXiv preprint arXiv:2211.01327, 2022
2022
Learning utterance-level representations through token-level acoustic latents prediction for Expressive Speech Synthesis
K Nikitaras, K Klapsas, N Ellinas, G Maniati, JS Sung, I Hwang, S Raptis, ...
arXiv preprint arXiv:2211.00523, 2022
2022
Generating Gender-Ambiguous Text-to-Speech Voices
K Markopoulos, G Maniati, G Vamvoukakis, N Ellinas, K Nikitaras, ...
arXiv preprint arXiv:2211.00375, 2022
2022
Cross-lingual Text-To-Speech with Flow-based Voice Conversion for Improved Pronunciation
N Ellinas, G Vamvoukakis, K Markopoulos, G Maniati, P Kakoulidis, ...
arXiv preprint arXiv:2210.17264, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20