Παρακολούθηση
Norbert Podhorszki
Norbert Podhorszki
Scientific Data Group, Oak Ridge National Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ornl.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Terascale direct numerical simulations of turbulent combustion using S3D
JH Chen, A Choudhary, B De Supinski, M DeVries, ER Hawkes, S Klasky, ...
Computational Science & Discovery 2 (1), 015001, 2009
6822009
Flexible IO and integration for scientific codes through the adaptable IO system (ADIOS)
JF Lofstead, S Klasky, K Schwan, N Podhorszki, C Jin
Proceedings of the 6th international workshop on Challenges of large …, 2008
4502008
Special issue: The first provenance challenge
L Moreau, B Ludäscher, I Altintas, RS Barga, S Bowers, S Callahan, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 20 (5), 409-418, 2008
2922008
PreDatA–preparatory data analytics on peta-scale machines
F Zheng, H Abbasi, C Docan, J Lofstead, Q Liu, S Klasky, M Parashar, ...
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
2592010
Hello ADIOS: the challenges and lessons of developing leadership class I/O frameworks
Q Liu, J Logan, Y Tian, H Abbasi, N Podhorszki, JY Choi, S Klasky, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 26 (7), 1453-1473, 2014
2502014
Global adjoint tomography: first-generation model
E Bozdağ, D Peter, M Lefebvre, D Komatitsch, J Tromp, J Hill, ...
Geophysical Journal International 207 (3), 1739-1766, 2016
2152016
R-GMA: An information integration system for grid monitoring
A Cooke, A Gray, L Ma, W Nutt, J Magowan, M Oevers, P Taylor, R Byrom, ...
On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE …, 2003
2142003
Contemporary high performance computing from petascale toward exascale
AS Bland, W Joubert, DE Maxwell, N Podhorszki, JH Rogers, ...
Oak Ridge National Lab.(ORNL), Oak Ridge, TN (United States). National …, 2013
2052013
Characterizing output bottlenecks in a supercomputer
B Xie, J Chase, D Dillow, O Drokin, S Klasky, S Oral, N Podhorszki
International Conference on High Performance Computing, Networking, Storage …, 2012
1282012
The relational grid monitoring architecture: Mediating information about the grid
AW Cooke, AJG Gray, W Nutt, J Magowan, M Oevers, P Taylor, ...
Journal of Grid Computing 2, 323-339, 2004
1282004
Scientific Process Automation and Workflow Management.
B Ludäscher, I Altintas, S Bowers, J Cummings, T Critchlow, E Deelman, ...
Scientific Data Management 10 (3), 476-508, 2009
1262009
Flexpath: Type-based publish/subscribe system for large-scale science analytics
J Dayal, D Bratcher, G Eisenhauer, K Schwan, M Wolf, X Zhang, H Abbasi, ...
2014 14th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid …, 2014
1112014
P-GRADE: a Grid programming environment
P Kacsuk, G Dózsa, J Kovács, R Lovas, N Podhorszki, Z Balaton, ...
Journal of Grid Computing 1 (2), 171-197, 2003
1112003
FlexIO: I/O middleware for location-flexible scientific data analytics
F Zheng, H Zou, G Eisenhauer, K Schwan, M Wolf, J Dayal, TA Nguyen, ...
2013 IEEE 27th International Symposium on Parallel and Distributed …, 2013
1092013
Enabling in-situ execution of coupled scientific workflow on multi-core platform
F Zhang, C Docan, M Parashar, S Klasky, N Podhorszki, H Abbasi
2012 IEEE 26th International Parallel and Distributed Processing Symposium …, 2012
1092012
Global adjoint tomography—model GLAD-M25
W Lei, Y Ruan, E Bozdağ, D Peter, M Lefebvre, D Komatitsch, J Tromp, ...
Geophysical Journal International 223 (1), 1-21, 2020
932020
Adios 2: The adaptable input output system. a framework for high-performance data management
WF Godoy, N Podhorszki, R Wang, C Atkins, G Eisenhauer, J Gu, P Davis, ...
SoftwareX 12, 100561, 2020
922020
Performance Tools for the Grid: State of the Art and Future: Apart White Paper
R Wismüller, Z Balaton, G Gombás, P Kacsuk, Z Németh, N Podhorecki, ...
Shaker, 2004
792004
Examples of in transit visualization
K Moreland, R Oldfield, P Marion, S Jourdain, N Podhorszki, ...
Proceedings of the 2nd international workshop on Petascal data analytics …, 2011
762011
Understanding and modeling lossy compression schemes on HPC scientific data
T Lu, Q Liu, X He, H Luo, E Suchyta, J Choi, N Podhorszki, S Klasky, ...
2018 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS …, 2018
752018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20