Παρακολούθηση
Francis Bond
Francis Bond
Department of Asian Studies, Palacký University Olomouc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiword expressions: A pain in the neck for NLP
IA Sag, T Baldwin, F Bond, A Copestake, D Flickinger
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2002
14952002
Linking and extending an open multilingual wordnet
F Bond, R Foster
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
4182013
Development of the Japanese WordNet
H Isahara, F Bond, K Uchimoto, M Utiyama, K Kanzaki
LREC, 2008
2212008
A survey of wordnets and their licenses
F Bond, K Paik
Proceedings of the 6th Global WordNet Conference (GWC 2012), 64–71, 2012
1922012
Enhancing the japanese wordnet
F Bond, H Isahara, S Fujita, K Uchimoto, T Kuribayashi, K Kanzaki
Proceedings of the 7th Workshop on Asian Language Resources (ALR7), 1-8, 2009
1472009
Japanese SemCor: A sense-tagged corpus of Japanese
F Bond, T Baldwin, R Fothergill, K Uchimoto
Proceedings of the 6th Global WordNet Conference (GWC 2012), 56-63, 2012
912012
Cili: the collaborative interlingual index
F Bond, P Vossen, JP McCrae, C Fellbaum
Proceedings of the Global WordNet Conference 2016, 2016
902016
Multiword expressions: Linguistic precision and reusability
A Copestake, F Lambeau, A Villavicencio, F Bond, T Baldwin, I Sag, ...
842002
Learning the countability of English nouns from corpus data
T Baldwin, F Bond
Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2003
782003
In search of a systematic treatment of determinerless PPs
T Baldwin, J Beavers, L Van Der Beek, F Bond, D Flickinger, IA Sag
Syntax and Semantics of Prepositions, 163-179, 2006
712006
Building the chinese open wordnet (cow): Starting from core synsets
S Wang, F Bond
Proceedings of the 11th Workshop on Asian Language Resources, 10-18, 2013
702013
Introduction to the special issue on multiword expressions: Having a crack at a hard nut
A Villavicencio, F Bond, A Korhonen, D McCarthy
Computer Speech & Language 19 (4), 365-377, 2005
662005
Memory-based learning for article generation
G Minnen, F Bond, A Copestake
Fourth Conference on Computational Natural Language Learning and the Second …, 2000
632000
Hypernym discovery based on distributional similarity and hierarchical structures
I Yamada, K Torisawa, J Kazama, K Kuroda, M Murata, S De Saeger, ...
Proceedings of the 2009 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2009
612009
A Hybrid Rule and Example-based Method for Machine Translation
S Shirai, F Bond, Y Takahashi
Proceedings of NLPRS 97, 49-54, 1997
601997
Robust ontology acquisition from machine-readable dictionaries
E Nichols, F Bond, D Flickinger
IJCAI, 1111-1116, 2005
582005
Open source machine translation with DELPH-IN
F Bond, S Oepen, M Siegel, A Copestake, D Flickinger
58*2005
Improving statistical machine translation by paraphrasing the training data
F Bond, E Nichols, DS Appling, M Paul
International Workshop on Spoken Language Translation (IWSLT) 2008, 2008
562008
Boot-strapping a WordNet using Multiple Existing WordNets
F Bond, H Isahara, K Kanzaki, K Uchimoto
LREC-2008, 2008
562008
Design and construction of a machine-tractable Japanese-Malay dictionary.
F Bond, R Sulong, T Yamazaki, K Ogura
Machine Translation Summit VIII, 53–58, 2001
54*2001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20