Παρακολούθηση
Marta Albo-Puigserver
Marta Albo-Puigserver
Spanish Institute of Ocenography, Balearic Oceanographic Centre, IEO-CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieo.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Feeding ecology and trophic position of three sympatric demersal chondrichthyans in the northwestern Mediterranean
M Albo-Puigserver, J Navarro, M Coll, J Aguzzi, L Cardona, ...
Marine Ecology Progress Series 524, 255-268, 2015
842015
Current and future influence of environmental factors on small pelagic fish distributions in the Northwestern Mediterranean Sea
JMB M.G. Pennino, M. Coll, M. Albo Puigserver, E. Fernández Fernández, J ...
Frontiers in Marine Science, Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources, 2020
68*2020
Ingestion of microplastics and occurrence of parasite association in Mediterranean anchovy and sardine
MG Pennino, E Bachiller, E Lloret-Lloret, M Albo-Puigserver, A Esteban, ...
Marine Pollution Bulletin 158, 111399, 2020
662020
Who is to blame? Plausible pressures on small pelagic fish population changes in the northwestern Mediterranean Sea
M Coll, M Albo-Puigserver, J Navarro, I Palomera, JM Dambacher
Marine Ecology Progress Series 617, 277-294, 2019
632019
Ecological energetics of forage fish from the Mediterranean Sea: seasonal dynamics and interspecific differences
M Albo-Puigserver, A Muñoz, J Navarro, M Coll, H Pethybridge, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 140, 74-82, 2017
572017
Trophic structure of pelagic species in the northwestern Mediterranean Sea
M Albo-Puigserver, J Navarro, M Coll, CA Layman, I Palomera
Journal of Sea Research 117, 27-35, 2016
492016
Changes in life history traits of small pelagic fish in the Western Mediterranean Sea
M Albo-Puigserver, MG Pennino, JM Bellido, AI Colmenero, A Giráldez, ...
Frontiers in Marine Science 8, 570354, 2021
422021
SOS small pelagics: A safe operating space for small pelagic fish in the western Mediterranean Sea
F Ramírez, MG Pennino, M Albo-Puigserver, J Steenbeek, JM Bellido, ...
Science of the Total Environment 756, 144002, 2021
402021
Feeding strategies and ecological roles of three predatory pelagic fish in the western Mediterranean Sea
J Navarro, R Sáez-Liante, M Albo-Puigserver, M Coll, I Palomera
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 140, 9-17, 2017
372017
A trophic latitudinal gradient revealed in anchovy and sardine from the Western Mediterranean Sea using a multi-proxy approach
E Bachiller, M Albo-Puigserver, J Giménez, MG Pennino, N Marí-Mena, ...
Scientific Reports 10 (1), 17598, 2020
332020
Feeding ecology of two demersal opportunistic predators coexisting in the northwestern Mediterranean Sea
N López, J Navarro, C Barría, M Albo-Puigserver, M Coll, I Palomera
Estuarine, Coastal and Shelf Science 175, 15-23, 2016
332016
Influence of environmental factors on different life stages of European anchovy (Engraulis encrasicolus) and European sardine (Sardina pilchardus) from the Mediterranean Sea: A …
E Fernández-Corredor, M Albo-Puigserver, MG Pennino, JM Bellido, ...
Regional Studies in Marine Science 41, 101606, 2021
322021
Year-round energy dynamics of sardine and anchovy in the north-western Mediterranean Sea
M Albo-Puigserver, S Sánchez, M Coll, M Bernal, R Sáez-Liante, ...
Marine Environmental Research 159, 105021, 2020
322020
Isotopic discrimination of stable isotopes of nitrogen (δ15N) and carbon (δ13C) in a host-specific holocephalan tapeworm
J Navarro, M Albo-Puigserver, M Coll, R Saez, MG Forero, R Kutcha
Journal of helminthology 88 (3), 371-375, 2014
252014
Trophic ecology of range-expanding round sardinella and resident sympatric species in the NW Mediterranean
M Albo-Puigserver, D Borme, M Coll, V Tirelli, I Palomera, J Navarro
Marine Ecology Progress Series 620, 139-154, 2019
242019
The seasonal distribution of a highly commercial fish is related to ontogenetic changes in its feeding strategy
E Lloret-Lloret, J Navarro, J Giménez, N López, M Albo-Puigserver, ...
Frontiers in Marine Science 7, 566686, 2020
232020
Small pelagic fish fitness relates to local environmental conditions and trophic variables
E Lloret-Lloret, M Albo-Puigserver, J Giménez, J Navarro, MG Pennino, ...
Progress in Oceanography 202, 102745, 2022
202022
Effects of environmental conditions and jellyfish blooms on small pelagic fish and fisheries from the Western Mediterranean Sea
JC Báez, MG Pennino, M Albo-Puigserver, M Coll, A Giraldez, JM Bellido
Estuarine, Coastal and Shelf Science 264, 107699, 2022
182022
Feeding habits of the short-finned squid Illex coindetii in the western Mediterranean Sea using combined stomach content and isotopic analysis
F Martínez-Baena, J Navarro, M Albo-Puigserver, I Palomera, ...
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 96 (6 …, 2016
182016
Trophic niche overlap between round sardinella (Sardinella aurita) and sympatric pelagic fish species in the Western Mediterranean
E Bachiller, J Giménez, M Albo‐Puigserver, MG Pennino, N Marí‐Mena, ...
Ecology and Evolution 11 (22), 16126-16142, 2021
162021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20