Παρακολούθηση
Pietro Ferrara
Pietro Ferrara
Associate Professor, Università Ca' Foscari di Venezia, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unive.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Static analysis for GDPR compliance
P Ferrara, NF Spoto
CEUR Workshop Proceedings 2058, 1-10, 2018
692018
Hybrid Security Analysis of Web JavaScript Code via Dynamic Partial Evaluation
O Tripp, P Ferrara, M Pistoia
682014
Static analysis of string values
G Costantini, P Ferrara, A Cortesi
Formal Methods and Software Engineering: 13th International Conference on …, 2011
652011
Static analysis for discovering IoT vulnerabilities
P Ferrara, AK Mandal, A Cortesi, F Spoto
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 23, 71-88, 2021
572021
A suite of abstract domains for static analysis of string values
G Costantini, P Ferrara, A Cortesi
Software: Practice and Experience 45 (2), 245-287, 2015
542015
A survey on product operators in abstract interpretation
A Cortesi, G Costantini, P Ferrara
arXiv preprint arXiv:1309.5146, 2013
452013
Sails: Static analysis of information leakage with sample
M Zanioli, P Ferrara, A Cortesi
Proceedings of the 2012 ACM symposium on Applied Computing, SAC 12, 2012
442012
Security analysis of the OWASP benchmark with Julia
P Ferrara, E Burato, NF Spoto
CEUR Workshop Proceedings 1816, 242-247, 2017
372017
Safer unsafe code for. net
P Ferrara, F Logozzo, M Fähndrich
ACM Sigplan Notices 43 (10), 329-346, 2008
362008
TVAL+: TVLA and value analyses together
P Ferrara, R Fuchs, U Juhasz
Software Engineering and Formal Methods: 10th International Conference, SEFM …, 2012
342012
Static identification of injection attacks in Java
F Spoto, E Burato, MD Ernst, P Ferrara, A Lovato, D Macedonio, ...
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 41 (3), 1-58, 2019
312019
Automatic inference of access permissions
P Ferrara, P Müller
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2012
312012
Vulnerability analysis of android auto infotainment apps
AK Mandal, A Cortesi, P Ferrara, F Panarotto, F Spoto
Proceedings of the 15th ACM International Conference on Computing Frontiers …, 2018
292018
Static analysis via abstract interpretation of the happens-before memory model
P Ferrara
Tests and Proofs: Second International Conference, TAP 2008, Prato, Italy …, 2008
282008
Static analysis of Android Auto infotainment and on‐board diagnostics II apps
AK Mandal, F Panarotto, A Cortesi, P Ferrara, F Spoto
Software: Practice and Experience 49 (7), 1131-1161, 2019
262019
Generic combination of heap and value analyses in abstract interpretation
P Ferrara
International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2014
252014
Static type analysis of pattern matching by abstract interpretation
P Ferrara
International Conference on Formal Methods for Open Object-Based Distributed …, 2010
232010
Tailoring taint analysis to GDPR
P Ferrara, L Olivieri, F Spoto
Privacy Technologies and Policy: 6th Annual Privacy Forum, APF 2018 …, 2018
222018
Datacentric semantics for verification of privacy policy compliance by mobile applications
A Cortesi, P Ferrara, M Pistoia, O Tripp
Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation: 16th …, 2015
222015
Morphdroid: fine-grained privacy verification
P Ferrara, O Tripp, M Pistoia
Proceedings of the 31st Annual Computer Security Applications Conference …, 2015
212015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20