Παρακολούθηση
Bart Theelen
Bart Theelen
Canon Production Printing / ModelTech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα modeltech.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Throughput analysis of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, MCW Geilen, S Stuijk, T Basten, BD Theelen, ...
Sixth International Conference on Application of Concurrency to System …, 2006
3522006
A scenario-aware data flow model for combined long-run average and worst-case performance analysis
BD Theelen, MCW Geilen, T Basten, JPM Voeten, SV Gheorghita, S Stuijk
Fourth ACM and IEEE International Conference on Formal Methods and Models …, 2006
2702006
Scenario-aware dataflow: Modeling, analysis and implementation of dynamic applications
S Stuijk, M Geilen, B Theelen, T Basten
2011 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2011
1942011
Software/hardware engineering with the parallel object-oriented specification language
BD Theelen, O Florescu, MCW Geilen, J Huang, PHA Van Der Putten, ...
2007 5th IEEE/ACM International Conference on Formal Methods and Models for …, 2007
1152007
An algebra of Pareto points
M Geilen, T Basten, B Theelen, R Otten
Fundamenta Informaticae 78 (1), 35-74, 2007
1022007
Latency minimization for synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, S Stuijk, T Basten, MCW Geilen, BD Theelen
10th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods …, 2007
1002007
Liveness and boundedness of synchronous data flow graphs
AH Ghamarian, MCW Geilen, T Basten, BD Theelen, MR Mousavi, ...
2006 Formal Methods in Computer Aided Design, 68-75, 2006
762006
Dynamic dataflow graphs
SS Bhattacharyya, EF Deprettere, BD Theelen
Handbook of Signal Processing Systems, 905-944, 2013
562013
Performance modelling for system-level design
BD Theelen
562004
Analyzing composability of applications on MPSoC platforms
A Kumar, B Mesman, B Theelen, H Corporaal, Y Ha
Journal of Systems Architecture 54 (3-4), 369-383, 2008
402008
Scenario-aware dataflow
BD Theelen, MCW Geilen, S Stuijk, V Gheorghita, T Basten, JPM Voeten, ...
Technische Universiteit Eindhoven, 2008
342008
Performance modelling of a network processor using POOSL
BD Theelen, JPM Voeten, RDJ Kramer
Computer Networks 41 (5), 667-684, 2003
332003
Resource-efficient routing and scheduling of time-constrained streaming communication on networks-on-chip
S Stuijk, T Basten, M Geilen, AH Ghamarian, B Theelen
Journal of Systems Architecture 54 (3-4), 411-426, 2008
322008
Performance analysis of weakly-consistent scenario-aware dataflow graphs
M Geilen, J Falk, C Haubelt, T Basten, B Theelen, S Stuijk
Journal of Signal Processing Systems 87, 157-175, 2017
302017
Resource-efficient routing and scheduling of time-constrained network-on-chip communication
S Stuijk, T Basten, M Geilen, AH Ghamarian, B Theelen
9th EUROMICRO Conference on Digital System Design (DSD'06), 45-52, 2006
302006
A performance analysis tool for scenario-aware streaming applications
BD Theelen
Fourth International Conference on the Quantitative Evaluation of Systems …, 2007
292007
Resource manager for non-preemptive heterogeneous multiprocessor system-on-chip
A Kumar, B Mesman, B Theelen, H Corporaal, H Yajun
2006 IEEE/ACM/IFIP Workshop on Embedded Systems for Real Time Multimedia, 33-38, 2006
272006
Model checking of scenario-aware dataflow with CADP
B Theelen, JP Katoen, H Wu
2012 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 653-658, 2012
222012
Analyzing execution traces: critical-path analysis and distance analysis
M Hendriks, J Verriet, T Basten, B Theelen, M Brassé, L Somers
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 19, 487-510, 2017
212017
Fast multiprocessor scheduling with fixed task binding of large scale industrial cyber physical systems
S Adyanthaya, M Geilen, T Basten, R Schiffelers, B Theelen, J Voeten
2013 Euromicro Conference on Digital System Design, 979-988, 2013
212013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20