Παρακολούθηση
Michele Ruta
Michele Ruta
Full Professor at Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CoAP-based healthcare sensor networks: A survey
HA Khattak, M Ruta, EE Di Sciascio
Proceedings of 2014 11th International Bhurban Conference on Applied …, 2014
982014
Building a Semantic Web of Things: issues and perspectives in information compression
F Scioscia, M Ruta
2009 IEEE International Conference on Semantic Computing, 589-594, 2009
792009
Semantic-based enhancement of ISO/IEC 14543-3 EIB/KNX standard for building automation
M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio, G Loseto
IEEE Transactions on Industrial Informatics 7 (4), 731-739, 2011
732011
Enabling the Semantic Web of Things: framework and architecture
M Ruta, F Scioscia, E Di Sciascio
2012 IEEE Sixth International Conference on Semantic Computing, 345-347, 2012
712012
Semantic-based resource discovery and orchestration in home and building automation: A multi-agent approach
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, E Di Sciascio
IEEE Transactions on Industrial Informatics 10 (1), 730-741, 2013
692013
A nonmonotonic approach to semantic matchmaking and request refinement in e-marketplaces
S Colucci, T Di Noia, A Pinto, M Ruta, A Ragone, E Tinelli
International Journal of Electronic Commerce 12 (2), 127-154, 2007
672007
Semantic blockchain to improve scalability in the internet of things
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, E Di Sciascio
Open Journal of Internet Of Things (OJIOT) 3 (1), 46-61, 2017
572017
A mobile matchmaker for the Ubiquitous Semantic Web
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 10 (4 …, 2014
572014
A mobile matchmaker for the Ubiquitous Semantic Web
EDS Floriano Scioscia, Michele Ruta, Giuseppe Loseto, Filippo Gramegna ...
IGI Global 10 (4), 77-100, 2014
56*2014
Concept abduction and contraction in semantic-based P2P environments
M Ruta, E Di Sciascio, F Scioscia
Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal 9 (3), 179-207, 2011
472011
A model checking-based method for verifying web application design
FM Donini, M Mongiello, M Ruta, R Totaro
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 151 (2), 19-32, 2006
442006
A mobile knowledge-based system for on-board diagnostics and car driving assistance
M Ruta, F Scioscia, F Gramegna, E Di Sciascio
4th International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems …, 2010
402010
Designing a cyber–physical system for fall prevention by cortico–muscular coupling detection
D De Venuto, VF Annese, M Ruta, E Di Sciascio, ALS Vincentelli
IEEE Design & Test 33 (3), 66-76, 2015
372015
Resource annotation, dissemination and discovery in the Semantic Web of Things: a CoAP-based framework
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, E Di Sciascio, F Gramegna, S Ieva, G Loseto
2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and …, 2013
322013
Semantic-based Bluetooth-RFID interaction for advanced resource discovery in pervasive contexts
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Ruta, F Scioscia, E Tinelli
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 4 (1 …, 2008
322008
Device-free indoor localization and tracking through human-object interactions
W Ruan, QZ Sheng, L Yao, T Gu, M Ruta, L Shangguan
2016 IEEE 17th international symposium on a world of wireless, mobile and …, 2016
312016
Semantic-enhanced bluetooth discovery protocol for M-commerce applications
M Ruta, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
International Journal of Web and Grid Services 2 (4), 424-452, 2006
302006
Waver: A model checking-based tool to verify web application design
D Castelluccia, M Mongiello, M Ruta, R Totaro
Electronic notes in theoretical Computer Science 157 (1), 61-76, 2006
292006
Machine learning in the Internet of Things: A semantic-enhanced approach
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, A Pinto, E Di Sciascio
Semantic Web 10 (1), 183-204, 2019
282019
Semantic annotation of OpenStreetMap points of interest for mobile discovery and navigation
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
2012 IEEE First International Conference on Mobile Services, 33-39, 2012
282012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20