Παρακολούθηση
Yannis V. Simos
Yannis V. Simos
Adjunct Lecturer Nutrition and Exercise Physiology, Faculty of Medicine, University of Ioannina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A simple procedure for estimation of total body surface area and determination of a new value of Meeh's constant in rats
E Gouma, Y Simos, I Verginadis, E Lykoudis, A Evangelou, ...
Laboratory animals 46 (1), 40-45, 2012
802012
Long-term metabolic effects of high birth weight: a critical review of the literature
ME Palatianou, YV Simos, SK Andronikou, DN Kiortsis
Hormone and Metabolic Research 46 (13), 911-920, 2014
682014
Antioxidant and anti-platelet properties of milk from goat, donkey and cow: An in vitro, ex vivo and in vivo study
Y Simos, A Metsios, I Verginadis, AG D’Alessandro, P Loiudice, E Jirillo, ...
International Dairy Journal 21 (11), 901-906, 2011
662011
Oxidative stress in patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and the significant role of vitamin C and E supplementation
G Boudouris, II Verginadis, YV Simos, A Zouridakis, V Ragos, ...
International urology and nephrology 45 (4), 1137-1144, 2013
592013
Effects of catechin and epicatechin on superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity, in vivo
YV Simos, II Verginadis, IK Toliopoulos, AP Velalopoulou, IV Karagounis, ...
Redox report 17 (5), 181-186, 2012
542012
Synthesis, characterization, and biological studies of organotin (IV) derivatives with o-or p-hydroxybenzoic acids
MA Abdellah, SK Hadjikakou, N Hadjiliadis, M Kubicki, T Bakas, ...
Bioinorganic Chemistry and Applications 2009, 2009
502009
Effects of α-Lipoic Acid, Carnosine, and Thiamine Supplementation in Obese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized, Double-Blind Study
S Karkabounas, N Papadopoulos, C Anastasiadou, C Gubili, D Peschos, ...
Journal of medicinal food 21 (12), 1197-1203, 2018
392018
Anticancer and cytotoxic effects of a triorganotin compound with 2-mercapto-nicotinic acid in malignant cell lines and tumor bearing Wistar rats
II Verginadis, S Karkabounas, Y Simos, E Kontargiris, SK Hadjikakou, ...
European Journal of Pharmaceutical Sciences 42 (3), 253-261, 2011
392011
Trends of nanotechnology in type 2 diabetes mellitus treatment
YV Simos, K Spyrou, M Patila, N Karouta, H Stamatis, D Gournis, ...
Asian journal of pharmaceutical sciences 16 (1), 62-76, 2021
382021
Resveratrol diminishes platelet aggregation and increases susceptibility of K562 tumor cells to natural killer cells
IK Toliopoulos, YV Simos, S Oikonomidis, SC Karkabounas
NISCAIR-CSIR, India, 2013
372013
Effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyperplasia
XK Giannakopoulos, C Giotis, SC Karkabounas, II Verginadis, YV Simos, ...
International urology and nephrology 43 (4), 955-960, 2011
232011
Correlation of bioelectrical impedance analysis phase angle with changes in oxidative stress on end-stage renal disease patients, before, during, and after dialysis
A Zouridakis, YV Simos, II Verginadis, K Charalabopoulos, V Ragos, ...
Renal Failure 38 (5), 738-743, 2016
202016
Cytotoxic and anticancer effects of the triorganotin compound [(C6H5) 3Sn (cmbzt)]: an in vitro, ex vivo and in vivo study
A Metsios, I Verginadis, Y Simos, A Batistatou, D Peschos, V Ragos, ...
European journal of pharmaceutical sciences 47 (2), 490-496, 2012
202012
Beneficial effects of electromagnetic radiation in cancer
I Verginadis, A Velalopoulou, I Karagounis, Y Simos, D Peschos, ...
Electromagnetic radiation, 2012
202012
NK cell stimulation by administration of vitamin C and Aloe vera juice in vitro and in vivo: A pilot study
I Toliopoulos, Y Simos, I Verginadis, S Oikonomidis, S Karkabounas
Journal of Herbal Medicine 2 (2), 29-33, 2012
202012
Inhibition of platelet aggregation and immunomodulation of NK lymphocytes by administration of ascorbic acid
IK Toliopoulos, YV Simos, TA Daskalou, II Verginadis, AM Evangelou, ...
NISCAIR-CSIR, India, 2011
202011
Anticancer effects on leiomyosarcoma-bearing Wistar rats after electromagnetic radiation of resonant radiofrequencies
A Avdikos, S Karkabounas, A Metsios, O Kostoula, K Havelas, J Binolis, ...
Hellenic journal of nuclear medicine 10 (2), 95-101, 2007
202007
Stimulation of natural killer cells by homoeopathic complexes: An in vitro and in vivo pilot study in advanced cancer patients
IK Toliopoulos, Y Simos, D Bougiouklis, S Oikonomidis
Cell biochemistry and function 31 (8), 713-718, 2013
192013
Functionality of natural killer cells from end-stage cancer patients exposed to coherent electromagnetic fields
A Evangelou, I Toliopoulos, C Giotis, A Metsios, I Verginadis, Y Simos, ...
Electromagnetic Biology and Medicine 30 (1), 46-56, 2011
172011
Analgesic effect of the electromagnetic resonant frequencies derived from the NMR spectrum of morphine
II Verginadis, YV Simos, AP Velalopoulou, AN Vadalouca, VP Kalfakakou, ...
Electromagnetic biology and medicine 31 (4), 275-284, 2012
152012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20