Παρακολούθηση
Xiang Lian
Xiang Lian
Associate Professor of Computer Science, Kent State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kent.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reverse knn search in arbitrary dimensionality
Y Tao, D Papadias, X Lian
Proceedings of the Very Large Data Bases Conference (VLDB), Toronto, 2004
3982004
Monochromatic and bichromatic reverse skyline search over uncertain databases
X Lian, L Chen
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
2882008
Indexable PLA for efficient similarity search
Q Chen, L Chen, X Lian, Y Liu, JX Yu
Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases …, 2007
1962007
Reliable diversity-based spatial crowdsourcing by moving workers
P Cheng, X Lian, Z Chen, R Fu, L Chen, J Han, J Zhao
arXiv preprint arXiv:1412.0223, 2014
1922014
Task assignment on multi-skill oriented spatial crowdsourcing
P Cheng, X Lian, L Chen, J Han, J Zhao
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 28 (8), 2201-2215, 2016
1902016
Efficient processing of probabilistic reverse nearest neighbor queries over uncertain data
X Lian, L Chen
The VLDB Journal 18, 787-808, 2009
1212009
Multidimensional reverse kNN search
Y Tao, D Papadias, X Lian, X Xiao
The VLDB Journal 16, 293-316, 2007
1172007
Probabilistic group nearest neighbor queries in uncertain databases
X Lian, L Chen
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 20 (6), 809-824, 2008
1152008
Probabilistic ranked queries in uncertain databases
X Lian, L Chen
Proceedings of the 11th international conference on Extending database …, 2008
1152008
Prediction-based task assignment in spatial crowdsourcing
P Cheng, X Lian, L Chen, C Shahabi
2017 IEEE 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE), 997-1008, 2017
1142017
Efficient graph similarity search over large graph databases
W Zheng, L Zou, X Lian, D Wang, D Zhao
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (4), 964-978, 2014
892014
Top-k dominating queries in uncertain databases
X Lian, L Chen
Proceedings of the 12th international conference on extending database …, 2009
872009
Dynamic skyline queries in metric spaces
L Chen, X Lian
Proceedings of the 11th international conference on extending database …, 2008
852008
How to build templates for RDF question/answering: An uncertain graph similarity join approach
W Zheng, L Zou, X Lian, JX Yu, S Song, D Zhao
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2015
782015
Continuous monitoring of skylines over uncertain data streams
X Ding, X Lian, L Chen, H Jin
Information Sciences 184 (1), 196-214, 2012
732012
Graph similarity search with edit distance constraint in large graph databases
W Zheng, L Zou, X Lian, D Wang, D Zhao
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
672013
Reverse skyline search in uncertain databases
X Lian, L Chen
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 35 (1), 1-49, 2008
672008
Efficient query answering in probabilistic RDF graphs
X Lian, L Chen
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
662011
Efficient processing of metric skyline queries
L Chen, X Lian
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 21 (3), 351-365, 2008
612008
Probabilistic top-k dominating queries in uncertain databases
X Lian, L Chen
Information Sciences 226, 23-46, 2013
602013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20